Välkommen!

VA Fakta

Vi är ett branschinitiativ som strävar efter att höja medvetenheten och förståelsen för underhållsbristen i VA-systemen, vilket dagligen påverkar samhällsutvecklingen. Vi arbetar aktivt för att belysa dessa frågor och påverka förändringar för en hållbar framtid.

Läs mer

Nyheter

Rapport: Samhällsekonomiska värden av investeringar i avloppsreningsverk

Rapportens syfte är att öka vår förståelse för de samhällsekonomiska värden som följer av en investering i avloppsreningsverk.

Läs mer

Rapport: En läcka i taget – vem ser helheten?

Under 2022 rapporterade svensk media om minst 458 olika vattenläckor på ledningar som de kommunala VA-organisationerna ansvarar för. Det totala antalet läckor är fler, men det är

Läs mer

VA-priset överlämnat till Bosse och Bettan på Tekniska verken

I går överlämnades årets VA-pris till Tekniska verken i Linköping AB! I samband med att…

Läs mer

VA-priset till Tekniska verkens utbildningssatsning för barn

Årets VA-pris går till Tekniska Verken i Linköpings utbildningssatsning rörande vatten och avlopp. Det är en omfattande…

Läs mer

IPCC-rapporten sätter ny press på VA-finansieringen

Sverige behöver göra mer för att anpassa sig till klimatförändringarna. Högre krav ställs på kommunerna…

Läs mer

Nästan 200 vattenläckor i svensk media första halvåret 2022 – Vem ser helheten?

Från 1 januari till och med 30 juni 2022 rapporterade svensk media om 199 olika…

Läs mer

Så kan kommuner bli bättre på att rusta upp VA-systemen

I den nya forskningsrapporten ”Investeringar i kritisk infrastruktur: Utmaningar ochvägar framåt” undersöker Anna Thomasson från… 

Läs mer

Medlemmar