Inför leveransgaranti

Ge hushållen ersättning när det blir avbrott i vattenförsörjningen

Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Hushållen betalar för sitt vatten och borde därför få ersättning om det blir avbrott i vattenförsörjningen.

En sådan leveransgaranti finns inom elområdet. Efter stormen Gudrun år 2005, då cirka 730 000 elkunder blev utan ström, infördes krav på att elavbrott inte får vara längre än 24 timmar och att skadestånd i form av avbrottsersättning automatiskt ska betalas till de som drabbas av elavbrott längre än tolv timmar. Bara under 2021 har ett flertal områden tidvis stått utan dricksvatten: bland annat Björklinge, Bengtsfors, Kålltorp, Lahdenpää, Tjörn, Örnsköldsvik. Listan kan göras ännu längre.

Få vet dessutom att det produceras 25 procent mer dricksvatten än vad som efterfrågas, bland annat på grund stora läckage i ledningssystemen. Detta är något som hushållen betalar för idag. Det är knappast rimligt att betala för vatten som inte når kranen.

”Få vet dessutom att det produceras 25 procent mer dricksvatten än vad som efterfrågas, bland annat på grund stora läckage i ledningssystemen.”

Utan leveransgaranti tillåts kommuner att endast laga när VA-nätet går sönder – en kortsiktig lösning som skapar en opålitlig och skadedrabbad vattenhantering. En leveransgaranti skulle sätta press på kommunerna att långsiktigt säkra vattenleveranserna.