Minska VA-klyftan

Skapa lika tillgång till fungerande VA-system

Det finns stora skillnader mellan hur större och mindre kommuner klarar att investera i och rusta upp VA-nätet. Klyftan mellan stad och landsbygd växer okontrollerat. Det är mer än fem gånger så dyrt med vatten och avlopp mellan kommunen med högst respektive lägst VA-avgift. I Nordanstig kostar vatten och avlopp i snitt 8 687 kronor per hushåll och månad. I Stockholmskommunen Solna är VA-avgiften 1 644 kronor*. Många kommuner hinner inte eller har inte råd att rusta upp VA-systemet i den takt som behövs. Det innebär risk för ännu högre avgifter i framtiden.

”Dåligt vatten gör en kommun oattraktiv – färre flyttar in och fler flyttar ut.”

Dåligt dricksvatten och höga VA-kostnader påverkar var människor bosätter sig och var företag vill verka. Dåligt vatten gör en kommun oattraktiv – färre flyttar in och fler flyttar ut. Rent vatten och fungerande avlopp är dessutom vitalt för fungerande skolor och sjukhus.

Förvaltningen av kommunala VA-anläggningar måste effektiveras och samordnas i större regioner för att klara av att underhålla och utveckla ett långsiktigt och hållbart VA-system i hela landet. Det skulle öka rättvisan och stärka attraktionskraften i många kommuner.

*Siffrorna kommer från 2020 års Nils Holgerssonrapport, som kartlägger alla kommuners och hushållskostnader för vatten och avlopp, el, avfall och uppvärmning.