Årsresumé för 2017

Kära VA-vänner,

Såhär i slutet av december ser vi tillbaka på ett VA-år som till vår stora belåtenhet inneburit ett bredare mediegenomslag, en mer upplyst samhällsdebatt och en större uppmärksamhet för de frågor vi driver. Bland alla de ljusglimtar som präglat året vill lyfta några aktiviteter som varit särskilt centrala.

Studie: större gehör för VA-frågan

Sedan 2013 har VA-Fakta regelbundet genomfört undersökningar på VA-området. I år skedde det genom en kvalitativ undersökning, där 15 VA-chefer från olika delar av Sverige djupintervjuades om sin syn på VA-frågan.

Studien kastade ljus över behovet av snabbare förnyelsetakt av VA-näten, att frågan om kompetensförsörjning är besvärande samt att det finns ett behov av att höja VA-taxan. Samtidigt ansåg många av de tillfrågade att VA-frågan under senare tid kommit att erhålla större gehör, inte minst då den upplevs diskuteras offentligt oftare. Det är ett positivt besked.

Studien har varit mycket användbart i samband med flertalet aktiviteter – under Almedalenveckan, på Nätverksträffen och i samtal med politiker på alla nivåer. För att ta del av undersökningen till sin helhet, klicka här.

Almedalen: dricksvattenfrågan lyft av Annie Lööf

Under årets Almedalenvecka representerades VA-Fakta av Anders Mårtensson och Hampe Mobärg, som träffade politiker både på kommun- och riksnivå. Såväl individuella samtal som rundabordssamtal gav god möjlighet att lyfta nya perspektiv för politikerna, samtidigt som vi fick ta del av fler perspektiv på läget för de svenska VA-näten.

Under veckan rådde allvarlig vattenbrist på Gotland, vilket ännu tydligare påvisade relevansen för vår fråga. Till och med Centerpartiets partiledare Annie Lööf lyfte VA-frågan i sitt tal på Almedalsscenen:

”Vi har den värsta vattenbristen i Sverige på hundra år. Vi måste ställa krav på en bättre miljöpolitik och säkra tillgången på vatten genom bättre samordning, och mer satsningar på vattenledningar och rör.”

För att läsa mer om VA-Faktas Almedalenvecka, klicka här.

15 motioner inlämnade angående VA-frågan

Som ett led i att etablera VA-Fakta som en naturlig samtalspartner för politiker på nationell nivå, har vi under hösten verkat för att driva vår fråga genom motioner som lämnas in till riksdagen.

Totalt stod VA-Fakta bakom sex motioner inlämnade av representanter från Centerpartiet, Socialdemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet. Dessutom har tidigare studier som gjorts på uppdrag av VA-Fakta legat till grund för ytterligare ett antal motioner.

Sammantaget lyftes VA-frågan i fler än 15 motioner – något som antyder att ämnet kommit att betraktas som mer aktuellt på nationell nivå. Det gläder oss!

Läckekartan: vår nya kanal för VA-frågan

Efter gedigen utveckling under våren och tester under sommaren, var det den första oktober äntligen dags: lanseringen av VA-Faktas läckekarta, vars syfte är att tydligare visualisera hur vanligt förekommande läckor i det svenska VA-nätet är. Redan i november noterade vi den hundrade läckan, och såhär i slutet av året är vi uppe i ett gediget antal.

Under början av nästa år kommer uppdateringar av kartan att ske, i form av ökad sökbarhet och filtrering. Den intresserade kommer kunna söka på läckor utifrån län, region eller kommun. I samband med detta planeras också en tydligare aktivering av kartan – håll utkik efter det!

Till dess finns kartan tillgänglig här.

Tack för 2017!

Mot bakgrund av dessa höjdpunkter 2017 vill vi tacka alla medlemmar för att ni är med och bidrar till att öka kännedomen om VA-frågan. Vi ser framemot ett mycket spännande 2018 som innebär många möjligheter för oss, inte minst då det är valår. Om planerna inför det kommande året återkommer vi. Till dess vill vi önska er alla en riktigt god jul och en skön ledighet!

VA-Fakta genom Hampe Mobärg, Anders Mårtensson och Mats Rosman

Bildkälla: Alex Holyoake via Unsplash