Debatt: Extremvädret sätter vatten och avlopp på pottan

Extremväder som skyfall och torka är det nya normala. Men ”återkommande” oförutsedda händelser går egentligen inte att försäkra. Debatten går hög om klimatanpassning och ansvar. Regeringen svarar symbolåtgärder.

Men tillfälliga statliga medel ger oss inga nya vatten- och avloppsnät. För att klara det behövs en systemförändring, menar vi som i årtionden sett ökande antal händelser som fått stora konsekvenser.

Ta Gävle i somras, där himlen öppnade sig i 24 timmar. Direkta skador beräknas till över 500 miljoner kronor. Det är bara ett exempel. Försäkringsbolagen räknar till 15 000 skadeanmälningar i Sverige enbart som följd av sommarens skyfall. Bolagen börjar nu argumentera för att skyfallen inte längre är oförutsedda.

Regeringens svar i debatten är att föreslå 500 miljoner kronor för att stötta kommuners förebyggande arbete. Halv miljard ska jämföras med att enbart Göteborg räknar med att skyfallsanpassning kostar 20 miljarder kronor. Skydd mot höjd havsnivå kostar 10 miljarder till.

Debattartikeln är publicerad i Dagens industri, Göteborgs-Posten, Helsingsborgs Dagblad, Sydsvenskan, Nordvästra Skåne Tidningar, Landskrona Posten, Gefle Dagblad med flera.

Väderförändringar i kombination med upp till 100 år gamla VA-system med försummat underhåll ställer situationen på sin spets. Vi ser att skadorna blir fler och dyrare varje år. Husägare förstår logiken. Det är billigare att byta takpannor i tid än att lägga om hela taket och reparera svåra vattenskador. Vatten och avlopp har gått om el som hushållskostnad och kommer fortsätta stiga.

Idag ligger stort ansvar för vatten och avlopp hos Sveriges 290 kommuner. Men styret i många kommuner tycks sakna incitament, kompetens och finansiellt utrymme att agera långsiktigt.

Vi menar att en systemändring behövs. Som underleverantörer och entreprenörer i VA-sektorn har vi över åren samlat konkreta förslag:

1. Inför leveransgaranti för vatten och avlopp med ersättning till kunderna/hushållen. Det ger kommunerna incitament att minska antalet olyckor. Liknande har införts på elmarknaden.

2. Ge kommunerna bättre finansiella verktyg och se över VA-taxan. Att vatten och avlopp blir dyrare och dyrare för de som bor i fattiga kommuner är inte hållbart.

3. Ge kommunerna incitament och uppdrag att samarbeta i VA-regioner för att dela kostnader och kompetens.

4. Utse ett departement och en myndighet som övergripande ansvariga för VA-frågor. Idag delas ansvaret av flera departement och ett tiotal myndigheter.

Kommunerna behöver få förutsättningar att bygga VA-system utifrån sedan länge kända fakta om klimatet och det eftersatta underhållet. Att räkna med att försäkringskollektiv och staten kliver in löser inte problemen.

Hampe Mobärg
Senior rådgivare, ME Maskinentreprenörerna

Caroline Harrå
Branschutvecklare, VVS-Fabrikanternas råd

Joacim Nordh
VD, Svenska Rörgrossistföreningen VVS