Debatt: Lös vattenkrisen – låt de som slösar vatten betala mer

Även i sommar har Sverige problem med brist på vatten. Rapporter visar att var fjärde kommun vidtar åtgärder för att klara vattenbristen. I Skåne körs skytteltrafik med vatten på tunga lastbilar för att klara nöden för människor på semester. Det är inte hållbart. Ett nytt sätt att prissätta vatten skulle kunna bidra till att lösa vattenkrisen, föreslår branschinitiativet VA-Fakta.

Politiken behöver handla nu då allt pekar på att det blir värre på flera platser framöver. Trenden är att människor flyttar från tätorter, fritidshus rustas med vattentoalett, diskmaskin och tvättmaskin. I våras berättade de största leverantörerna av swimmingpooler för Dagens Industri att försäljningen ökat med 50 procent.

Samtidigt ställer klimatförändringar nya krav på vatten och avlopps-systemen, både vad gäller torka och översvämningar. Inte så många känner till att Sveriges VA-system inte underhållits tillräckligt under de senaste decennierna. Utbytestakten av infrastrukturen ligger i snitt på 260 år, där den tekniska livslängden bedöms till omkring 100 år.  Som en följd av detta läcker mycket färskvatten ut ifrån vårt system.

Nu varnar även experter och kräver krafttag från politiken. Kenneth Persson, professor i teknisk vattenresurslära på Lunds Tekniska Högskola, har i sommar efterlyst vattenransonering. Han menar att Sverige till och med behöver en vattenminister.

Men än så länge tar vi oändlig tillgång på rent vatten för given. Det kostar nästan ingenting att fylla nya poolen, vattna, bada, duscha, diska, tvätta och spola i toaletten. När du är inkopplad och har betalat en avgift är det bara att låta kranen rinna utan att det blir särskilt dyrt.

Globalt är däremot brist på vatten och sanitära system ödesfrågor för hela mänskligheten. Vatten är hårdvaluta och inget man slösar med.

Vi kan lära av Spanien, till exempel, som lider vattenbrist. De har så kallad progressiv prissättning. Upp till ett visst antal liter är avgiften låg. Därefter ökar priset på vatten ju mer du använder. Det minskar användning utan att drabba mindre bemedlade. Det ökar också intäkterna vilket kan finansiera nya VA-system, reservoarer och avsaltningsanläggningar.

I Sverige tar vi rent vatten för givet. Det behövs handling nu för att kunna fortsätta med det. Till att börja med behövs ett handlingskraftigt departement och en ansvarig myndighet som ansvarar ett pris- och tillsynssystem som främjar hållbar tillgång av rent vatten.

Caroline Harrå, VA-Fakta, VVS Fabrikanternas Råd 
Joacim Nordh, huvudman VA-Fakta, VD Svenska Rörgrossistföreningen VVS  
Hampe Mobärg, huvudman VA-Fakta, Rådgivare Maskinentreprenörerna  
vafakta.se, 073-029 88 56

https://www.svensktvatten.se/fakta-om-vatten/vattenutmaningar/vattenbrist/