Debatt: Många betalar för mycket för sitt dricksvatten och avlopp

Det kostar mer än fem gånger så mycket med vatten och avlopp i Sveriges dyraste kommun jämfört med den billigaste. I Nordanstig kostar vatten och avlopp i snitt 8 687 kronor per månad och hushåll, jämfört med Stockholmskommunen Solna där vatten och avlopp kostar 1 644 kronor. Det är varken rimligt eller rättvist med sådana stora skillnader. Vi på branschinitiativet VA-Fakta uppmanar därför politiker att jämna ut orättvisan och föreslår tre åtgärder.

Siffrorna kommer från 2020 års Nils Holgerssonrapport, som kartlägger alla kommuners och hushållskostnader för vatten och avlopp, el, avfall och uppvärmning.

Den ekonomiska ojämlikheten drabbar de kommer med dyrt VA och de som bor här. Många kommuner hinner inte eller har inte råd inte att rusta upp VA-systemet i den takt som behövs, vilket innebär risk för ännu högre avgifter i framtiden.

Dåligt vatten gör kommunen oattraktiv – färre flyttar in och fler flyttar ut. Rent vatten och fungerande avlopp är dessutom vitalt för fungerande skolor och sjukhus.

Men det handlar inte bara om pengar utan också om livskvalitet. Ett eftersatt VA-nät innebär sämre vattenkvalitet och fortsätter det så här kan du i framtiden stå utan rent dricksvatten. Idag lagas mest läckor och problem när de uppstår, istället för att förhindra att de uppstår. Det görs helt enkelt för lite för att förebygga stora skador på sikt.

Vidgar man perspektivet påverkar dåligt dricksvatten och höga VA-kostnader var människor bosätter sig och var företag vill verka. Dåligt vatten gör kommunen oattraktiv – färre flyttar in och fler flyttar ut. Rent vatten och fungerande avlopp är dessutom vitalt för fungerande skolor och sjukhus.

Det här kan låta alarmistiskt, men det är det inte. VA-nätets kvalitet är en långsiktig, kostsam och svår fråga för kommunens politiker. Men det finns åtgärder vi kan göra idag för att det ska bli bättre i morgon. Vi föreslår tre saker:

  1. Jämna ut skillnaderna. Vi måste utjämna de skillnader som finns mellan stad och landsbygd och skapa lika tillgång till ett fungerande VA-system. Det ökar rättvisan och attraktionskraften.

  2. Ekonomiskt stöd. För att kunna garantera rent dricksvatten i framtiden behöver många kommuner tillgång till bättre långsiktig planering och ekonomiskt stöd. Kommuner kan idag endast planera sin budget i upp till tre år och är ensamt ansvariga för upprustning och förnyelse av VA-nätet. Investeringsbehoven i VA-näten är större och mer långsiktiga än vad som kan planeras på tre års sikt.

  3. En VA-samordnare. Något som ofta förvånar privatpersoner är att det inte finns en samordnande nationell instans eller myndighet för en så viktig fråga som dricksvattenförsörjning. Ansvaret är splittrat på över 20 myndigheter. En myndighet skulle kunna hantera frågan och skapa bra VA-nät, oavsett var man bor.


Hela Sverige ska vara attraktivt att bo i och kostnader för vatten och avlopp behöver vara mer lika.  Du ska kunna bo i hela Sverige – därför är det dags att vi tar tag i den här frågan nu.

Joacim Nordh, huvudman VA-Fakta, VD Svenska Rörgrossistföreningen VVS
Hampe Mobärg, huvudman VA-Fakta, Senior Rådgivare Maskinentreprenörerna
Anders Mårtensson, huvudman VA-Fakta, VD VVS-Fabrikanternas Råd