Debatt: Nya regler för eget vatten- och avlopp kan bli en miljöbomb – inför ”bilprovning” för att minska riskerna

Riksdagen uppmanade häromveckan regeringen om att kommuner inte längre ska kunna tvinga människor med eget vatten och avlopp att ansluta sig till kommunens system. Det vore en regeländring med konsekvenser för cirka 800 000 husägare och för 1 200 entreprenörer som omsätter drygt 2 miljarder om året.

Civilutskottet motiverar detta med att det ”ofta leder till konflikter” mellan husägare och kommunens företrädare.

En husägare kan ha investerat över 100 000 kronor i ett enskilt avlopp. När kommunen sedan bygger ut tvingas idag ägaren att plötsligt betala en anslutningsavgift på upp till 300 000. Det kan såklart göra vem som helst ursinnig.

Så det är i grunden bra att inte tvinga människor, enskilda och i samfälligheter, att ansluta sig till kommunalt avlopp.

Friheten att välja ett eget framtidssäkert avlopp kan nyttjas av allt fler som gör om fritidshus till permanenta boenden. Det sker både i ytterområden till tätorter och på landsbygden. Man ser nu en trend att fler arbetar i sina fritidshus. Studier visar att sju av tio vill fortsätta att jobba hemma efter Covid, så det lär sannolikt fortsätta.

Avskaffande av anslutningstvånget kan leda till lägre bokostnader och höjd livskvalitet för många. Men det vore också en miljö- och hälsorisk. Det finns också 230 000 fastigheter som faktiskt inte har någon rening alls. Deras bad-, disk- och tvättvatten rinner rakt ut i naturen.

Vi menar därför att en regeländring bör medföra krav på kontroll. Ungefär som bilen ska in på bilprovning – för egen och andras säkerhet och miljöskydd. Det borde vara en enkel och möjlig lösning. Provningen skulle kunna utföras till självkostnadspris av leverantörer, privata serviceföretag eller av kommunen själv.

När fler fritidsboenden rustas för permanentboende ökar utsläpp och risk att dricksvattnet förorenas. Det kan räcka att borsta tänderna i brunnens vatten för att bli sjuk.

Dåligt fungerande avlopp kan sprida smitta till sjöar och vattendrag i närheten. Utsläpp av smutsigt avloppsvatten kan orsaka syrebrist, övergödning, algblomning och fiskdöd.

Ett test av enskilda vatten- och avloppsanläggningar behövs i hela Sverige, runt tätorter såväl som på landsbygden. Det skulle ge stabila och hållbara regler för att kunna välja att bo och arbeta var man vill.

Caroline Harrå, VA-Fakta, VVS Fabrikanternas Råd
Joacim Nordh, huvudman VA-Fakta,
 VD Svenska Rörgrossistföreningen VVS 
Hampe Mobärg, huvudman VA-Fakta, Rådgivare Maskinentreprenörerna