Dricksvattnet debatteras i Almedalen

Fredagen den 4 juli arrangerar Sydvatten ett seminarium i Almedalen om Sveriges dricksvattenförsörjning. Tillsammans med myndigheter och organisationer som ansvarar för Sveriges dricksvatten samt utredaren för Dricksvattenutredningen söker de svaret på frågan: kommer kommunerna att klara framtidens utmaningar?

Beskrivning av seminariet

En fungerande dricksvattenförsörjning är ett uppenbart nationellt intresse. Samtidigt ligger det dagliga ansvaret för produktion och kvalitetskontroll hos kommunerna. Hur sårbar är den kommunala dricksvattenförsörjningen? Har kommunerna rätt förutsättningar för att klara framtidens utmaningar? Rent praktiskt kommer utvecklingen att ställa stora krav på kommunerna vad gäller modernisering av vattenverk, investeringar i ledningar, kvalitetskontroll och forskning samt inte minst krisberedskap. Utmaningarna är många, men hur ser beredskapen och resurserna ut? Det statliga ansvaret är idag spritt mellan ett flertal departement och statliga myndigheter. Hur påverkar det kommunernas förutsättningar? Vilket stöd och styrning kommer att krävas från nationella beslutsfattare?

Medverkande

  • Gunnar Holmgren, särskild utredare, Dricksvattenutredningen
  • Agneta Granberg, ordförande, Svenskt Vatten
  • Björn Risinger, generaldirektör, Havs- och vattenmyndigheten
  • Stig Orustfjord, generaldirektör, Livsmedelsverket
  • Maria Wetterstrand, moderator

Seminariet direktsänds på internet och kan följas här

Läs om seminariet i Almedalsprogrammet här

Datum: 4/7 2014 10:30 – 11:30
Plats: Hästgatan 1, Öresundshuset