Foto: Yanan Li

En bra dag för törstiga stockholmare

När stockholmarna öppnade kranen imorse så skedde det till ett 9 procent högre pris än igår. Idag träder nämligen den höjning av VA-taxan, som kommunfullmäktige beslutade i juni, i kraft. Det innebär, i kronor, en höjning på ca 11 kr/månad för ett hushåll i en lägenhet på 67 kvm. Efter detta väntar ytterligare ökning av taxan, med 5 procent vardera under åren 2016 till 2018.

Positiva nyheter, menar vi på VA-fakta. Det är långt dyrare att laga när det går sönder än att investera i förebyggande underhåll.

Det är en omdebatterad fråga – Lotta Edholm (FP) beskrev höjningen som en ”chockhöjning”. Samtidigt är experter eniga om att förnyelsetakten av VA-ledningsnätet måste öka, och en bättre dimensionering måste till. Stockholm växer varje år med 20 000 invånare som alla behöver vatten till att duscha, borsta tänderna, gå på toaletten, tvätta kläder och diska.  Parallellt med befolkningsökningen har extremregnen, som konsekvens av pågående klimatförändringar, blivit allt vanligare. Och det kostar långt mycket mer att laga när det går sönder, än att agera förebyggande. Vi minns nog alla översvämningarna i Hallsberg för några veckor sedan, eller det förorenade vattnet i Everöd.

Kort sagt –  för att med dagens utmaningar klara av att bibehålla en stabil dricksvattensförsörjning, förebygga vattenläckor och undvika översvämningar krävs stora satsningar i denna dolda infrastruktur. Så idag är en bra dag för törstiga stockholmare.  Härligt att huvudstaden kan verka som föregångare för resten av landets kommuner.

Läs mer om höjningen här. 

Foto på Stockholms Stadshus taget av Yanan Li.