En lyckad nätverksträff

I detta inlägg finns en kort sammanfattning över VA-fakta nätverksträff som ägde rum på World Trade Center den 8 september 2016.

Det var gott att träffa alla och att se att intresset för våra frågor är fortsatt stort! Dagen inleddes med att samordnare Hampe Moberg hälsade alla gäster välkomna och kort redogjorde för VA-faktas historia och hur vi jobbar, något som blev särskilt värdefullt för de som var med för första gången.

Foto 2016-09-08 09 43 39
Därefter lämnades ordet över till dagens gästtalare Lars Stjernqvist, kommunstyrelsens ordförande i Norrköping. Lars berättade om att han varit politiker i över 30 år men aldrig blivit tillfrågad om att prata om just vatten, varför han tyckte att dagens sammanhang var särskilt roligt för honom. Lars var öpenhjärtig och delade alltjämt vår problembild över tillståndet i det svenska va-nätet.

”Respekten för rollfördelning mellan stat och kommun är för stor. Det kan funka, men på flera håll i Sverige ser vi att uppmuntrande tillrop och vädjanden inte räcker. Vill vi kunna säga att vi har en likvärdig standard och bra kvalité i hela landet så krävs ett större statligt ansvarstagande.”

Foto 2016-09-08 09 59 28

Under den efterföljande frågestunden fick Lars bland annat svara på vad han skulle säga till politikerna ifall han var företrädare för en branschorganisation som VA-fakta. Han framhöll då vikten av att jobba mot att öka kunskap och medvetenhet ute bland kommunpolitiker, det vill säga att säkerställa så att det finns bättre kunskap än idag.  Dessutom menade Lars att ansvarsfrågan är avgörande och att enda rimliga vägen framåt är ett ökat statligt ansvar. Att jobba för att staten bör ta ett större ansvar och göra skillnad.

Efter Lars Stjernqvist mycket uppskattade anförande kom Jakob Englund från analysföretaget United Minds och gick igenom resultatet från den attitydundersökning som vi lät göra under våren. Du kan ladda ned undersökningen här.

Foto 2016-09-08 11 05 18

Innan vi bröt för gemensam lunch hade vi mycket fruktbara diskussioner, först i smågrupper och sedan gemensamt. Många intressanta synpunkter och perspektiv som framkom och flera goda idéer som kommer följas upp under hösten.