En tuff start för VA-Sverige

Det händer mycket i VA-världen. I såväl Sverige som internationellt får allt fler upp ögonen för den stora utmaning vi står inför, med åldrande rör och allt mer märkbara klimatförändringar. VA-Fakta följer utvecklingen dagligen för att hålla koll på vad som händer och kunna informera.

Under detta årets första månader har det varit en fortsatt hög frekvens i läckor och brustna ledningar på flera håll i Sverige. I centrala Sverige har framförallt Småland drabbats – exempelvis i Älmhult har man haft 15 läckor hittills i år. Noteras bör att 2016 blev ett rekordår vad gäller vattenläckor i Älmhults kommun, då det noterades 27 vattenläckor på huvudledningarna. Fortsätter det i samma takt kommer rekordet slås inom kort. Anledningen sägs vara att kylan och tjälen gör att ledningarna utsätts för större påfrestningar och kan skadas. När det blir mildare uppdagas läckorna. Tidningen Smålänningen har skrivit mycket om detta och vi tycker det är uteslutande positivt att de lokala och regionala tidningarna i Sverige ligger nära och rapporterar om detta. Det är genom kunskap om problemet som vi kan få tillstånd lösningar och åtgärder!

Vi minns alla förra året, som vi i vår årskrönika döpte till året med för lite vatten. Det som ofta är ett återkommande problem för de boende på Öland och Gotland blev läget under sommaren än mer allvarligt med extremt låga grundvattennivåer. Detta var även fallet i Örebro där kommunen fick gå ut med tydliga instruktioner för hur invånarna kunde spara vatten.

Enligt Sveriges geologiska undersökning (SGU) kan vattenförsörjningen kan bli bekymmersam även i år i stora delar av Sverige. Den dåliga nederbörden- hittills under vintern har gjort att grundvattennivåerna är mycket låga på många håll och gör att vattenförsörjningen är i farozonen i sommar. Stora mängder nederbörd under våren behövs för att få ett normalt utgångsläge inför sommaren.

Dricksvattenutredningens slutbetänkande presenterades med stor uppmärksamhet under förra våren och mottogs av landsbygsminister Sven-Erik Bucht med löften om att agera. Som vanligt med offentliga utredningar finns möjlighet för berörda aktörer att skriva ett remissvar, något som VA-fakta självklart gjorde och kan läsas här. Men den stora frågan är varför regeringen ännu inte publicerat remissvaren? Vi på VA-fakta hoppas och förväntar oss att Bucht och Näringsdepartementet inte glöm bort dricksvattenfrågan – det gäller trots allt vårt viktigaste livsmedel.