Ett första steg mot en digital översyn av underhållsbehovet?

Idag meddelade Vinnova att man tilldelar knappt tio miljoner till ett forskningsprojekt kallat ”Statusbedömning för ledningsnät”. Projektet sammanför forskare, privat näringsliv och VA- och fjärrvärmebolag med målet att utveckla och testa fem nya metoder för att bedöma status på ledningar utan att behöva avbryta driften, och även skapa en plattform som visuellt visar för ledningsägaren precis var en nedgrävd ledning är försvagad så att förebyggande underhåll kan ske.

Underlag för dataplattformen kommer att utgöras av både historisk data om ledningar, data från externa källor som klimat, trafik etc. kombinerat med insamlad data kring individuella ledningar för att få fram en tydligare bild på ledningens status. Plattformen utgör själva verktyget för statusbedömningen.

Nedan är projektets mål i punktform:

1. Fem nya tekniska lösningar för statusbedömning av ledningsnät

2. Beräkningsmodeller som sammanför ny och befintlig data

3. Data- och statusbedömningstjänst

Om projektet går vägen blir det sannolikt en stor tillgång för ledningsägare, och kan bidra till en klart mer systematisk underhållsplanering än vad som är fallet idag.

Projektet leds av Sweden Water Research AB, ett forskningsföretag ägt av NSVA, Sydvatten och VA Syd.

Läs mer om projektet här.