Efter Everödsutbrottet – dags att införa leveransgaranti

För att säkra ett långsiktigt hållbart underhåll av våra VA-system måste det finnas ekonomiska incitament för varför man inte bör låta bli. En nationell leveransgaranti för vattenkonsumenter är ett sätt att motivera kommuner att laga – innan det går sönder. 

I slutet av juni insjuknade ett stort antal människor i Everöd i en allvarlig magsjuka. Några veckor senare stod det klart att en spridning av E-kolibakterier har inträffat på grund av att förorenat vatten har läckt in i en dricksvattenledning.

Nu skriver Kristianstadbladet att tekniska nämnden i Kristianstad beslutat att sänka priset för vattnet till invånarna med över 10 kronor per dag. En stor kostnad för en ganska liten kommun, men enligt oss på VA-fakta ett steg i rätt riktning. Det ska inte vara gratis att förbise underhållsunderskott i VA-nätet. För att säkra ett långsiktigt hållbart underhåll av våra VA-system måste det finnas ett ekonomiskt incitament för varför man inte bör låta bli. En nationell leveransgaranti för vattenkonsumenter, liknande det som nu sker som en engångshändelse i Everöd, skulle öka kommunernas motivation att arbeta proaktivt för att säkra vårt dricksvatten. Det vore även kostnadseffektivt på fler sätt – att driva en underhållsfilosofi som innebär att man lagar när det går sönder är dyrt i längden.

Det ska inte vara gratis att förbise underhållsunderskott i VA-nätet.

På kort sikt kostar det inte särskilt mycket för en kommun att hålla en lägre kvalitet i leveransen av vatten och avlopp – man lagar bara när ledningar går sönder och betalar därefter. Som kund kan man heller inte välja bort en VA-leverantör – vi får helt enkelt finna oss i att ställa om vardagsrutinerna, hämta vattentankar, koka kranvattnet innan salladen ska sköljas och tänderna ska borstas. Vad allt detta kostar i hälsa, tid och ansträngning för invånare och näringsidkare ska inte underskattas och situationen är inte hållbar.

Införandet av krav och garantier för att främja långsiktig kvalitet har redan gjorts på elområdet. När stormen Gudrun drog in över Sverige i januari 2005 stod ca 730 000 elkunder utan ström och möjligheterna till ersättning var nästan obefintlig. 20 dygn efter stormen var fortfarande över 12 000 kunder utan el och för vissa varade avbrottet i hela 45 dagar. Efter stormen infördes krav på att elavbrott inte får vara längre än 24 timmar och att skadestånd i form av avbrottsersättning automatiskt ska betalas till de som drabbas av elavbrott längre än 12 timmar.

Även andra använder sig utav garantier för att hålla kunderna nöjda och se till att systemet håller måttet. Till exempel har SJ en restidsgaranti som ger dig rätt att kräva ersättning på mellan 25-100 % av biljettpriset om du blir försenad.

Som konsument har man i de flesta fall ett starkt skydd och rätt att kräva ersättning när man inte får vad man betalat för. Varför ska vatten och avlopp vara annorlunda? Det är hög tid att öka konsumentmakten inom vatten och avlopp – genom införandet av en leveransgaranti bidrar vi till att säkra rent dricksvatten även i framtiden.