Finalisterna till VA-priset 2021 klara

Tekniska Verken i Linköping, forskningsprogrammet Mistra TerraClean med testverksamhet i Henriksdal samt Johan Neuman och Värmdö Kommun är finalisterna till årets VA-pris


VA-Fakta har fått en mängd nomineringar  till VA-priset av kommuner, företag, forskningsprojekt och individer som gör insatser för vattenfrågan i Sverige. Av dessa står tre initiativ ut från mängden och är därmed finalister för VA-priset 2021.

–  VA-Fakta delar ut VA-priset för att belysa goda initiativ för en framtidssäker hantering av vatten- och avloppsnät. Bakgrunden till priset är att många av VA-systemen i Sverige akut behöver underhåll och renovering. Det händer olyckor som läckor, rörbrott och att förorenat vatten blandas med dricksvatten nästan varje vecka någonstans i Sverige. Genom att belysa problemen men också belöna kreativa lösningar försöker vi visa hur viktig vattenfrågan är, säger Hampe Mobärg, samordnare på VA-Fakta.

 
Motiveringarna lyder:

Tekniska Verken i Linköping AB
Tekniska Verken i Linköping har sedan 25 år tillbaka bjudit in tredjeklassarna till studiebesök på det lokala avloppsreningsverket Nykvarn i Linköping. Där går de rundvandring och gör experiment för att ge eleverna förståelse för vad som händer om man kastar fel saker i toaletten. Eleverna för sedan kunskapen vidare i hemmen till nära och kära om hur det fungerar i VA-nätet och på reningsverket. Det finns även en bok om ”det försvunna halsbandet” på samma tema där klassen tillsammans med läraren går igenom hur det fungerar. Projektet är känt som ”Bosse och Bettan”. Personer på stan kommer ihåg långt efter tredje klass när de gjorde Bosse och Bettan-besöket på Nykvarn. En uppskattad aktivitet som sätter sig i minnet, med andra ord.

Mistra TerraClean
Genom sin forskning bidrar Mistra TerraClean med konkreta, tekniska lösningar för att ge medborgarna rent vatten, fritt från farliga PFAS-ämnen. Labbtester visar på lovande resultat där man lyckats rensa bort 90 procent av PFAS-ämnen, som finns i ibland annat brandskum och impregneringsmedel, och som ibland läcker ut i VA-näten. Problemen med PFAS-förorenade vatten har pågått under många år i Sverige, med stora hälsorisker och dyra rättstvister. Tekniken testas nu i större skala i Hammarby sjöstadsverk i Henriksdal, Stockholm.

Läs gärna en artikel om projektet på KTH:s hemsida

Mistra TerraClean är forskningsprogram, finansierat av forskningsstiftelsen Mistra, som KTH är värd för och där professor Ulrica Edlund är programchef. Forskare från KTH, Stockholms Universitet, Uppsala Universitet, IVL Svenska Miljöinstitutet, forskningsinstitutet RISE och ett antal företag medverkar i programmet.

Johan Neuman och Värmdö Kommun
För nya samarbetsformer mellan medborgare, företag, och kommunerna, där de boende under ledning av entreprenören Johan Neuman organiserat och byggt ett lokalt VA-nät som sedan anslutits till det kommunala. Det så kallade Aspviksprojektet finns beskrivet i denna studie och ingår i ett större projekt som KTH driver om fastighetsnära lösningar inom värme och vatten. Målet är att spara på energi i husen och därmed bidra till FN:s klimatmål.

Vinnaren av VA-priset kommer att presenteras på den internationella vattendagen, den 22 mars 2021.