God jul önskar vi på VA-Fakta: Här är VA-året i sammandrag

2015 lider mot sitt slut och det är dags att summera vad vi har sett, hört och gjort.

Frågan om underhåll och anpassning av VA-näten har verkligen fått genomslag detta år. De extrema regnen har under hösten varit frekventa inslag och drabbat kommuner runt om i landet hårt. Men det är inte bara översvämningar som har satt underhållsfrågan högt upp på politikers, organisationers och privatpersoners agendor. Vi minns alla då Everöd i slutet av sommaren drabbades av e-kolibakterier i vattnet. Uppåt 550 personer insjuknade och invånarna i hela orten fick koka sitt vatten i tre månader.

Misstänkta, och faktiska, föroreningar i samband med stora regnmängder eller översvämningar har varit många och skattebetalare på många håll i landet har blivit rekommenderade att koka sitt vatten. Många stopp i vattenförsörjningen har också gjort att mängder av människor har fått bekanta sig med att hämta sitt dricksvatten från utställda vattentankar.

Probleminsikten ökar

Men det finns en ljusglimt bland all denna problematik. Allt fler kommuner har börjat inse vikten av att föryngra och öka kapaciteten i sina ledningsnät.

Vi har kunnat se hur flertalet Länsstyrelser samt SMHI har tagit fram klimatkartor och gjort prediktioner för framtida klimat. Så som exempelvis här i Gävle, eller detta reportage från Uppsala. Den gemensamma nämnaren bland dessa framtidsscenarion är att VA-planeringen och primärt dagvattenhanteringen genomgående står i centrum. ”Kollapsade avloppsnät” och tankar om lösningar såsom ”gröna tak” från vilka växter suger upp regnvatten är några av inslagen.

Från problem till lösning

För oss på VA-Fakta har det varit ett år då vi har gått ifrån att fokusera och fastställa problembilden, till att nu fokusera på att kommunicera de lösningar och åtgärder vi förespråkar. Under hösten har vår artikel ”5 steg för ett klimatanpassat VA-nät” fått stor spridning. Se bland annat här och här.

2016 – ökat fokus på dialog med beslutsfattare

Som en naturlig följd av vår nya utstakade strategi har vi ”tjuvstartat” ett arbete som kommer att intensifieras under 2016.  Det blir en dedikerad insats som fokuserar på att informera och skapa en direkt dialog med beslutsfattare om de stora utmaningar vi ser och de åtgärder vi förespråkar. I början av decemeber mötte hela styrgruppen – Mats Rosman (RGF), Anders Mårtensson (VVS-Fabrikanternas råd) och Hampe Mobärg (Maskinentreprenörerna) riksdagsledamoten Åsa Coenraads, ledamot i Miljö- och jordbruksutskottet, för att diskutera hur man säkrar försörjningen av rent dricksvatten. Samtalet var mycket givande och kommer säkerligen följas upp med fler möten i riksdagen under det första kvartalet.

Till sist – lite läsning 

Slutligen, efter en händelserik december i VA-Sverige har vi nedan samlat ett urval av de artiklar som vi själva har skrivit  denna månad och rekommenderar läsning av:

  • Helahälsningland.se, ”Gamla ledningar går sönder, så enkelt är det”  här
  • Norrbottenskuriren, ”Eftersatta investeringsbehov i vattenledningarna” här
  • Cirkulation, ”Fem steg för ett klimatanpassat VA-nät” här
  • Södermanlands Nyheter, ”Kan vi vara lugna efter stormen?” här
  • UNT/Sigtunabygden, ”Blir Hudiksvalls nyårslöfte till invånarna ett översvämningsfritt 2016?” här
  • Och såklart – Sydsvenskans strålande genomgång av den historiska avloppssituationen i Malmö här.

Vi önskar er en riktigt god jul och ett gott nytt år.

På återhörande,

Mats, Anders och Hampe