Foto: Malin Ericson, Region Gotland

Gotlands torka vände Almedalens blickar mot dricksvattenfrågan

Under årets Almedalsvecka fick vattnet en, på flera sätt, central plats. Efter en vecka av möten, samtal och seminarier konstarerar vi på VA-Fakta att såväl medvetenhet som enighet ökar i takt med att vatten inte längre går att ta för givet. 

Strax före det att färjan la till på Gotland för att släppa av årets Almedalsbesökare så löd ett meddelande från besättningen – ”vi vill informera er om att vi har vattenbrist på Gotland, med mycket låga grundvattennivåer. Det är därför viktigt att vi sparar på vattnet. Ha inga kranar på och ta kortare duschar under er vistelse på ön. All bevattning är förbjuden”. Ett minst sagt effektivt sätt att föra fram budskapet om utmaningarna för vår dricksvattenförsörjning till landets politiker, föreningsaktiva och näringslivsrepresentanter.

Men samtalet om dricksvattenfrågan, som alltför länge stannat som en relativt dold kommunal angelägenhet, stannade inte där. På tisdagen talade Centerpartiets partiledare Annie Lööf på Almedalsscenen och i mitten av talet lyftes VA-frågan upp på nationell politisk nivå:

”Vi har den värsta vattenbristen i Sverige på hundra år. Vi måste sätta krav på en bättre miljöpolitik och säkra tillgången på vatten genom bättre samordning, och mer satsningar på vattenledningar och rör.”

Vi på VA-Fakta ser det som glädjande att en partiledare för ett svenskt riksdagsparti lyfter frågan som en stor del av svenska kommunpolitiker nu våndas över dagligen. Under onsdagen hade vi på VA-Fakta ett rundabordssamtal i Almedalen, då vi hade bjudit in ett antal representanter från såväl riksdag som kommuner, i syfte att diskutera just vad kommuner behöver för stöd för att klara utmaningarna, och vad rikspolitikerna ser för möjliga vägar framåt.

Sammantaget kan sägas att det finns en bred enighet att agera i frågan om det svenska underhållsunderskottet, och för att säkra vår svenska dricksvattenförsörjning. Även klimatanpassning och en tydligare ansvarsfördelning ses som önskvärt. Såväl kunskapen som medvetenheten och nyfikenheten i frågan ökar.

Till hösten kommer vi att hålla kontakten med de politiska representanter vi har mött under den gångna veckan, för att dela med oss av den kunskap vi samlat på oss under de gångna åren. Nu har vi fått de fina orden, förhoppningsvis får vi snart även se konkret handling.