Spännande sommar snart slut – nu höst med nya tag

Nyhetsbrev till medlemmar 2016-08-15

Nu kryper hösten runt hörnet och vi hoppas att samtliga haft en riktigt härlig sommar. Trots det fina vädret har vi under årets semesterperiod även sett en hel del vattenrelaterade tråkigheter uppstå runt om i landet. Denna sommar går såklart tankarna till Öland- och gotlandsbor som kämpar mot historiskt låga grundvattennivåer. I resten av landet har problem uppstått med kraftiga skyfall som orsakat översvämningar, gifter i vattnet och läckor som orsakat avbrott i dricksvattenförsörjningen. Detta ger fog till att återigen konstatera att de svenska VA-näten behöver investeras i och rustas upp.

Det har visat sig att vi inte är de enda som delar den uppfattningen. Under våren lät vi analysföretaget United Minds undersöka svenska kommuners VA-chefers syn på tillståndet i VA-nätet. Resultatet var tydligt – VA-cheferna visar både oro och missnöje kring den svenska VA-infrastrukturens kapacitet att kunna säkra en långsiktigt hållbar dricksvattenförsörjning. De pekar särskilt ut för låg förnyelsetakt, behov av ökade va-taxor, små förutsättningar att klara extremregn och stor risk för driftstopp som de främsta skälen. Givetvis beklagar vi resultatet men är heller inte förvånade.

Det problematiska läget för Sveriges VA-nät har dagens VA-chefer fått ärva, under decennier har man systematiskt lagt på sig en underhållsskuld. Politiker har i många kommuner historiskt tävlat om att ha låga avgifter, och det är en bidragande orsak till att underhållet av vattenledningarna på många håll är eftersatt. Resultaten styrker detta ytterligare.

Som en del av vårt arbete att upplysa och driva opinion i frågan, anordnade vi ett rundabordssamtal i Almedalen i juli för att prata om Dricksvattenutredningen (vars slutbetänkande presenterades i april) och vad som händer framåt med anledning av den. Vi inledde samtalet med att presentera resultatet från undersökningen för att sedan övergå till fruktbara diskussioner med våra namnkunniga medverkande. Vid sidan av rundabordssamtalet träffade vi flera riksdagsledamöter för att prata om vattenfrågan i allmänhet och förutsättningar för investeringar i VA-näten i synnerhet. Almedalen har visat sig vara ett mycket effektivt sätt för oss att få ut vårt budskap så vi är mycket nöjda mer årets vistelse.

För oss väntar nu en tid med fokus på att nå ut med vårt budskap samt att odla kontakter och relationer med opinionsbildare och beslutsfattare. Vi är alltid intresserade av att höra vad ni tycker – tveka inte att kontakta oss om ni har tankar som ni vill att vi ska framföra eller bara för att prata VA i allmänhet.