Hur planerar regeringen att skydda vårt viktigaste livsmedel?

Idag lämnade regeringen sin ekonomiska vårproposition samt förslaget till vårändringsbudget till riksdagen. På VA-området kom beskedet att ett åtgärdsprogram ska utformas för att Sverige ska klara EU:s ramdirektiv för säkrad tillgång till rent vatten. VA-Fakta uppskattar att VA-frågan belyses på högsta politiska nivå, men efterfrågar en tydligare riktning och mer konkreta åtgärder.

I regeringens ursprungliga budget för 2016, som presenterades i september förra året gavs ett anslag på 50 miljoner under 2015 till Sveriges kommuner, öronmärkt för arbete med klimatanpassning.

Vi har under året sett hur många kommuner har drabbats av omfattande vattenläckor och dricksvattenavbrott till följd av extremregn eller kraftig kyla. Upprepade vattenläckor är kostsamt för kommuner och ger en stor påverkan på samhället i form av förödande översvämningar och dyra notor för akuta lagningar. Med bakgrund i detta skulle VA-Fakta gärna ha sett en tydligare inriktning vad gäller att säkra framtidens dricksvattenförsörjning, men uppmärksammar och uppskattar att regeringen utlovar ett åtgärdsprogram för att klargöra hur Sverige ska nå EU:s ramdirektiv för att säkra tillgången till rent vatten.

I två på varandra följande budgetar har regeringen betonat att rent vatten är en livsförutsättning kompletterat med att det behövs både skydd och förebyggande åtgärder för att säkra/skydda dricksvattnet/tillgången till rent vatten. Även om de finansiella tillskott som kommer att krävas för att genomföra dessa åtgärder ännu inte har synts till, är skrivningarna i sig ett steg i rätt riktning.  VA-fakta ser fram emot att se vilka ytterligare, mer konkreta, insatser som kommer att göras för att stötta kommuner i deras arbete med att skydda svenskt dricksvatten.

Vårbudget 2016 – Regeringens pressmeddelande
Debatt: ”5 steg för ett klimatanpassat VA-nät”

Artikelns bild är fotad av Victor Svedberg/Socialdemokraterna