Stockholm byter VA-strategi: höjer taxan

Förra veckan fattades, efter en lång och stundtals högljudd debatt, beslut om höjda VA-taxor i Stockholms kommunfullmäktige. Höjningen kommer att ske med nio procent från 1 oktober 2015 och fem procent under åren 2016 till 2018. Detta ska säkra en god dagvattenhantering, rening av avloppsvatten och reinvesteringar i VA-nätet.  

Nyligen fick VA-fakta besök från miljöborgarrådet Katarina Luhr (MP), som berättade om sitt arbete i frågan om VA-systemet och vattenförsörjningen i Stockholm. Mot bakgrund av framförallt klimatförändringarna och en snabb befolkningstillväxt står man inför flera stora utmaningar de kommande åren, varför man nu arbetar för att säkra:

  • En dagvattenhantering som är i linje med dagens och framtidens klimat
  • En god ekologisk status i sjöar och våtmarker
  • Reningen av avloppsvatten samtidigt som Stockholm växer
  • Reinvesteringar i VA-nätet, där Stockholm lider av ett stort underhållsunderskott
  • Dricksvattentäkten Mälaren för framtidens klimatförändringar

Varje år växer Stockholm med 20 000 invånare, vilket betyder att det ständigt blir fler som använder vatten till att duscha, borsta tänderna, gå på toaletten, tvätta kläder och diska. För att klara denna snabba befolkningsökning behöver görs satsningar på flera håll.Den största investeringen de närmsta åren går till förnyelse av stadens avloppsvattenrening. Det befintliga reningsverket i Henriksdal ska utvecklas till ett av världens mest moderna reningsverk. Bromma reningsverk kommer att stängas och en ny 14 km lång avloppstunnel ska dras 30–90 meter under marken, från Bromma till Sickla.

Tillgången till rent vatten är ingen självklarhet. Planeringen av vår VA-struktur måste följa med när Stockholm växer. Nu påbörjas t.ex. utbyggnaden av Henriksdals reningsverk som kommer att utrustas med modern membranteknik. För att möta de utmaningar som Stockholm står inför har staden även beslutat om en ny dagvattenstrategi och en handlingsplan för hur våra sjöar och vattendrag ska uppnå god vattenstatus. Stockholm ska stå robust även i ett förändrat klimat, säger Katarina Luhr (MP), miljöborgarråd Stockholms stad.

För att finansiera de kommande årens satsningar behövs en höjning av VA-taxan, vilket alltså beslutades i kommunfullmäktige förra tisdagen.  Stockholm Vatten AB höjer avgifterna för allmänna vattentjänster med 9 procent från 1 oktober år 2015 och 5 procent vardera under åren 2016 till 2018. För en lägenhet på 67m2 blir höjningen ca 9 kronor per månad, dvs. från 124 till 135 kr/månad.

Läs mer om Stockholm Vattens arbete här.

Läs mer om beslutet att höja VA-taxan här.