VA-Fakta i Almedalen 2018

Under 50-års jubileet av Almedalen tillbringade VA-Fakta en inspirerande och givande vecka i Visby. Tiden gick åt till att prata med allmänheten, diskutera vår senaste rapport under ett rundabordssamtal samt att samtala med enskilda beslutsfattare.

VA-Faktas tält i hamnen
VA-Faktas första engagemang ägde rum på tisdagen nere i hamnen, där vi delade ut vattenflaskor och flygblad som beskriver de mest intressanta fynden i rapporten Frågan som gick under jorden. Flaskorna var populära och flera förbipasserande stannade och berättade om sin syn på VA-frågan. En kvinna berättade att hon inte kan förstå att tillgången till rent vatten får så litet genomslag, medan en man sa sig vara orolig för att situationen i Sverige ska bli som utomlands – att man på sikt kommer tvingas kånka hem tunga plastdunkar med dricksvatten från mataffären.

Rundabordssamtal om Frågan som gick under jorden
På onsdag morgon anordnade VA-Fakta ett rundabordssamtal angående den nyligen publicerade rapporten. Utöver representanter från VA-Fakta deltog även:

  • Per Ankersjö, (C), vice ordförande för Stockholm stads avfallsnämnd samt bolaget Stockholm Vatten och Avfall
  • Åse Classon, ordförande Hela Sverige ska leva
  • Max Eskilsson, ledarskribent TTELA, som skrivit en ledartext om samtalet
  • Anders Grönvall, (S), politisk sekreterare i Miljö- och jordbruksutskottet och tidigare utredare för Utredningen om hållbara vattentjänster
  • Annika Malm, forskare RISE Urban Water Management
  • Jenny Sonesson, ledarskribent Göteborgs-Posten, moderator under samtalet

Efter en inledning om Frågan som gick under jorden, säger Per att VA-frågan har tämligen låg prioritet – efter kulturpolitiken – och att detta bland annat har att göra med kompetensbrist – många politiker förstår inte frågan. Dessutom har flera av dem som jobbat med området börjat gå i pension. Politiken behöver hjälp av näringslivet för att kommunicera vikten av VA-frågan.

Utredningen om hållbara vattentjänster, som Anders varit ansvarig för, landade bland annat i vikten av att hitta samverkansmekanismer för VA-frågan, som ansvarsmässigt ligger på flera olika myndigheter. Anders tror inte på en samlad myndighet för frågan, men istället en plattform för samverkan samt mer av öronmärkta resurser för att främja arbete med frågan hos respektive myndighet.

Det är märkligt att en vanlig fråga på visningar av utannonserade bostäder angår stambyten, men att samma intresse inte finns för skicket på ledningarna till och från fastigheten, tycker Jenny. Generellt är äldre mer intresserade av frågan, så kommunikativa insatser borde riktas mot unga. Hon anser vidare att nästa regering borde utse en nationell samordnare för frågan.

Angående planer för hur VA-frågan ska hanteras berättar Mats från VA-Fakta om ett samtal han haft med en kommunpolitiker, som om VA-frågan sagt ”hjälp, den frågan är inte kul”. I många kommuner saknas plan för frågan framåt, vilket kan ha att göra med att kommunpolitikerna är medvetna om vilka jättesummor det skulle röra sig om.

Åse efterfrågar en bredare diskussion om hur det allmänna spenderar våra gemensamma medel, och säger att vi exempelvis kan få subventioner för elcyklar och åker gratis på våra vägar. Kanske vore en omallokering av medlen intressant, till fördel för upprustning av VA-ledningarna.

Annika beskriver hur situationen i andra länder ser ut. I Storbritannien privatiserades hanteringen av VA, vilket medförde lägre kostnader men som initialt fungerade halvbra. Från detta kan man lära sig om hur styrmedlen bäst utformas, menar hon. I Danmark finns krav på att ledningarna inte får läcka mer än tio procent.

Möjligheter inför VA-hösten
Under resten av veckan har VA-Faktas representanter löpande träffat enskilda beslutsfattare för att prata om hur man ser på frågan. Utifrån de mötena och ett par spontana samtal har vi inspirerats till nya sätt att driva frågan under hösten. Håll utkik på hemsidan för att ta del av detta. Till dess önskar vi alla läsare en fantastisk sommar!

/VA-Fakta