Hampe Mobärg

VA-Fakta i P4 Värmland: Stora skillnader i utbytestakt bland Värmlands kommuner

P4 Värmland har i en omfattande granskning begärt ut uppgifter från länets 16 kommuner om utbytestakten på ledningsnäten, och skillnaderna är stora.

Granskningen visar på stora skillnader i utbytestakt inom Värmland. Inte förrän på 2400-talet kommer alla vatten- och avloppsledningar i Forshaga kommun att vara utbytta, med nuvarande tempo. I Arvika är utbytestakten nästan lika låg. Av de som har svarat har Storfors högst tempo med 46 år, närmast före Filipstad och Munkfors med 75 respektive 80 år. VA-faktas Hampe Mobärg kommenterade resultaten i en intervju med P4 Värmland.

– Det är egentligen bedrövligt. Man har fått ärva det här, under decennier har man lagt på sig en underhållsskuld. Det är det vi vill uppmärksamma, det här är något man långsiktigt måste göra någonting åt. Och man måste antagligen se över taxor, säger Hampe Mobärg.

Hampe Mobärg betonade även problematiken med politikers strävan efter att behålla VA-taxorna på låga nivåer.

– Politiker i många kommuner historiskt har tävlat om att ha låga avgifter, och att det är en orsak till att underhållet av vattenledningarna på många håll är eftersatt, sa Hampe Mobärg.

Lyssna/läs om granskningen här

Lyssna på VA-faktas Hampe Mobärg om läget här