VA-Fakta nyhetssvep oktober

  • Läckekartan oktober: 54 läckor i de svenska VA-näten
  • Omfattande vattenläcka i Göteborg och förväntningarna på rent kranvatten
  • Förslag om höjd VA-taxa – tillgodoses investeringsbehovet?
  • Eskilstunas dricksvatten otjänligt under två och en halv vecka


Läckekartan oktober: 54 läckor i de svenska VA-näten
I onsdags hade det gått en månad sedan lanseringen av VA-Faktas läckekarta – ett initiativ för att på ett mer lättförståeligt sätt förmedla hur vanligt förekommande vattenläckor är i de svenska VA-näten.

Under kartans första månad plottades 54 läckor i nästan lika många kommuner. Det är mer än en och en halv läcka om dagen, eller en frekvens som omfattar nästan var femte svensk kommun. Osakerna till läckorna varierar – ålderstigna ledningar eller olyckshändelser i samband med gräv- eller byggjobb.

Då en myndighet som sammanställer information och statistik över läckor i de svenska VA-systemen saknas, gäller att all information som ligger till grund för läckekartan utgörs av pressklipp. Med andra ord är det lokal nyhetsrapportering som avgör vilka läckor som plottas – det är inte en helhetsbild av den nationella situationen.

För att ta del av läckekartan, klicka här.

Omfattande vattenläcka i Göteborg och förväntningarna på rent kranvatten
På tisdagskvällen den 31 oktober uppstod en omfattande vattenläcka som medförde att ett stort antal hushåll i Göteborg under ett par timmar var helt utan vatten. Vattenläckan uppstod till följd av att en ledning i anslutning till vattenverket i Alelyckan genompålades vid ett pågående bygge.

En kokningsrekommendation utfärdades till hushåll i Eriksbo, Bergsjön, Gunnilse och Bergum, och den har kvarstått över helgen. När de sista provsvaren kom i måndags kunde kokningsrekommendationen slutligen hävas.

Nyhetsrapporteringen har främst angått Göteborgs stads beslut att inte sprida information om kokningsrekommendationen via sms till berörda personer. I en intervju i Göteborgs-Posten belyses dock även perspektivet på hur svenskar tar rent dricksvatten direkt i kranen för given.

Läs hela intervjun om vår förväntansbild på rent vatten i kranarna här.

Förslag om höjd VA-taxa – tillgodoses investeringsbehovet?
Under oktober månad har förslag om höjda VA-taxor lagts eller beslutats om i ett antal kommuner. I de flesta fallen motiveras prisökningen med att kommunen reser medel för att investera i VA-systemen, som betraktas som ålderstigna och i behov av upprustning.

Bland de kommuner där VA-taxan varit uppe på agendan under oktober ingår bland andra Borlänge, FalkenbergHofors, KarlshamnKristianstad, Krokom, Luleå, Markaryd, Nordanstig, Nyköping, Salem, Svalöv, Tranås, Varberg, Ystad och Älmhult.

Samtidigt som det görs enstaka större höjningar, verkar trenden att öka taxan i en takt som inte möter investeringsbehovet kvarstå. Den 26 oktober publicerades årets upplaga av Nils Holgersson-rapporten. Enligt rapporten uppgår den genomsnittliga nationella prisökningen för VA-taxan till 2 procent, vilket är lägre jämfört med motsvarande siffra i föregående års rapport om 2,5 procent.

För att se Nils Holgersson-rapporten till sin helhet, klicka här.

Eskilstunas dricksvatten åter tjänligt
Onsdagen den 4 oktober utfärdade Eskilstuna kommun en kokningsrekommendation till ett flertal hushåll i området, då koliforma bakterier påträffats i vattnet.

Situationen uppmärksammades av ett antal svenska medier. Rapporteringen angick bland annat att stadens flaskvatten sålde slut, att mängden adderat klor till dricksvattnet ökades för att åtgärda situationen och att bakterieförkomsten troligtvis orsakats av att ytvatten kommit in i vattenledningarna.

Efter två och och halv vecka lät kommunen slutligen meddela att provresultaten åter uppvisade värden friska nog för att vattnet skulle kunna hanteras som vanligt. Det stod då klart att ingen ersättning skulle komma att utgå för inköp av flaskvatten eller som kompensation för leveransstoppet.

Detta understryker vikten av att Sverige får till stånd en leveransgaranti för VA-tjänster för att upprätta incitament för kommuner att verka för långsiktig kvalitet och hållbarhet i VA-näten.

Läs debattartikeln som VA-Fakta skrev på ämnet i Ekuriren här.