En nätverksträff med stor uppslutning

Onsdagen den 20 september gick årets upplaga av VA-Faktas nätverksträff av stapeln. Sammankomsten ägde rum på World Trade Center i Stockholm.

Dagen inleddes med en gemensam frukost och vi gladdes inledningsvis åt att deltagandenivån var så hög. Överst på dagordningen stod en genomgång av året, där aktiviteter som ägt rum beskrevs. Det pratades bland annat om Almedalen och olika mediegenomslag. Vidare presenterades aktiviteter för den kommande tiden, såsom bland annat lanseringen av läckekartan.

Därefter tog Fanny Johansson från United Minds ordet och berättade om den undersökning som genomförts på uppdrag av VA-Fakta under våren. I de djupintervjuer som gjorts med VA-chefer i 15 svenska kommuner framträder kompetensbrist som ett tydligt hinder mot ökad förnyelsetakt, vilket främst drabbar glesbygdskommuner. För att ta del av hela undersökningen, klicka här

Med undersökningen i bakhuvudet lämnades ordet över till medverkande i dagens paneldebatt: Kristina Yngwe, centerpartistisk riksdagsledamot, Per-Arne Håkansson, socialdemokratisk riksdagsledamot, samt Anders Mårtensson, samordnare för VA-Fakta tillika VD för VVS-Fabrikanternas Råd. Panelsamtalet modererades av Erik Gutiérrez-Aranda, även han samordnare för VA-Fakta.

Samtliga paneldeltagare instämde i vikten av en säker och hållbar finansiering och upprustning av de svenska va-näten, även om lösningarna skilde sig åt. Kristina påtalade möjligheten för kommuner att pröva en offentlig-privat samverkanslösning för att åstadkomma privat finansiering, medan Per-Arne underströk vikten av att kommunpolitikerna måste våga stå för en höjd va-taxa.

Efter panelsamtalet följde en mycket bra och intressant frågestund, där engagerade medlemmar fick möjligheten att ställa egna frågor till riksdagsledamöterna.

Dagen rundades av med gemensam lunch, där mer informella samtal om hur nätverket skulle kunna breddas och hur allmän kännedom i frågan kan ökas vidtog. Målsättningen är att ta så många idéer som möjligt vidare. Vi ser redan framemot nästa nätverksträff!