VA-Faktas nyhetssvep fjärde kvartalet 2018

  • 1 oktober: Läckekartan 1 år
  • VA-debatten
  • Det nationella dricksvattenrådet: inledande arbete
  • VA-Fakta i media

 

1 oktober: Läckekartan 1 år
På fjärde kvartalets första dag fyllde Läckekartan 1 år. Sedan lanseringen har Läckekartan ställts ut i Almedalen för att låta allmänheten manövrera i den och undersöka sitt närområde, den har bildsatt debattmaterial och den har fått utökade sökfunktioner, som möljiggjort för användare att titta på och göra jämförelser mellan olika län eller kommuner.

Under närmsta tiden är planen att sammanställa årsbokslutet för de svenska kommunerna och hur drabbade de varit av vattenläckor under 2018. Med tanke på den stora mängd vattenläckor som årligen äger rum finns även tankar på att omarbeta kartans funktioner – håll utkik för nyheter!

VA-debatten
VA-debatten har varit omfattande under Q4, med ett flertal viktiga inlägg i såväl riks- som lokalpress. I början av oktober publicerade Dagens Samhälle en artikel som gick igenom nivån på kommunernas taxor samt var de höjts mest. Samma tidning publicerade i slutet av oktober en debattartikel signerad Vatten & Miljö ÅF, som framhöll behovet av statligt stöd för att möjliggöra VA-investeringar. I november sände TV4 ett inslag om kommunernas bristande dricksvattenkontroll.

På lokal nivå syntes debattinlägg signerade Miljöpartiet (bland annat här) om vikten av att öka skyddet av dricksvattnet i en tid av klimatförändringar och vad det nya EU-direktivet, som röstades igenom i EU-parlamentet under hösten, innebär i sammanhanget.

Det nationella dricksvattenrådet: inledande arbete
Som VA-Fakta rapporterade om i årets första kvartalssvep, har regeringen uppdragit åt Livsmedelsverket att tillsätta ett nationellt råd för att trygga dricksvattnet. I december drog arbetet i gång och Livsmedelsverket lämnade in sin första rapport till regeringen. I den fanns bland annat ett förslag om att inrätta ett kansli för rådet. Det ska bestå av myndigheter och kommunala organisationer med ansvar för att regeringen har en aktuell lägesbild av den nationella situationen.

I och med att rapporten nu är inlämnad är nästa steg besked från regeringen. Därefter kan det inledande arbetet övergå i en implementeringsfas. Vi följer med spänning det viktiga rådets arbete.

VA-Fakta i media
VA-Faktas främsta mediegenomslag under detta fjärde kvartal har varit ett pressmeddelande om den begränsade beredskapen för dricksvattenkriser, där Hampe uttalade sig. Flertaler tidningar, däribland Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter och Göteborgs-Posten, fångade upp nyheten. Katarina O’Nils Franke, krönikör i Norrköpings Tidningar tillika redaktionsassistent på Axess Magasin, skrev om nyheten i en krönika.

För den som vill läsa mer finns här fler pressklipp från bland andra Aftonbladet och Helsingborgs Dagblad. Den intresserade kan följa vårt Twitterkonto, som vi löpande uppdaterar med nya medieutspel.

 

Photo by Amadej Tauses on Unsplash