VA-Faktas nyhetssvep tredje kvartalet 2018

  • Rapport: Frågan som gick under jorden
  • Stora skillnader i VA-taxan enligt Nils Holgersson-rapporten
  • VA-Faktas nätverksträff
  • VA-Fakta i media

Rapport: Frågan som gick under jorden

I samband med starten på Almedalsveckan släppte VA-Fakta rapporten ”Frågan som gick under jorden”, där 1 001 svenskar har fått svara på frågor om sin syn på och kunskap om VA-frågor. Rapporten användes bland annat som underlag för VA-Faktas aktiviteter i Almedalen, vilket du kan läsa mer om här.

Rapporten påvisar bland annat att unga i mindre utsträckning än äldre anser att ett icke-fungerande VA-nät skulle påverka deras liv. Vidare är kännedomen om hur mycket man betalar för VA-nätet låg: fler än hälften av de tillfrågade har antingen ingen koll eller ganska dålig koll. Dessa och fler insikter kommer vara centrala i VA-Faktas politikerkontakter och publicitetsarbete framåt.

För fler resultat och rapporten till sin helhet, se här.

Stora skillnader i VA-taxan enligt Nils Holgersson-rapporten

Den 20 september publicerade Nils Holgersson-gruppen den 22 upplagan av den rapport där de kartlägger nivån för VA-taxan i olika kommuner i Sverige. Rapporten konstaterar att priset varierar kraftigt i landet.

”En liter mjölk kostar ungefär lika mycket över hela Sverige medan det är väldigt stora prisskillnader för en liter vatten beroende på var man bor”, säger Jennie Wiederholm, ordförande Nils Holgersson-gruppen.

Ett mönster som syns i rapporten är att VA-taxan är som högst i kust- och glesbygdskommuner – t ex Strömstad, Tjörn, Norrtälje och Vaxholm. Lägre nivåer återfinns i tätorter såsom Stockholm, Huddinge och Västerås.

För rapporten till sin helhet, se här.

VA-Faktas nätverksträff

Tisdagen den 18 september anordnade VA-Fakta sin årliga nätverksträff, då samtliga medlemsföretag tillhörande VVS Fabrikanternas Råd, Maskinentreprenörerna och Rörgrossistföreningen samlades på World Trade Center i Stockholm under en förmiddag för att gå igenom det hittills gångna året samt återstoden.

Under dagen presenterades en eftervalsspaning, VA-Faktas verksamhetsår hittills och rapporten ”Frågan som gick under jorden”. Dessutom arrangerades ett panelsamtal mellan Majken Elfström, VA- och renhållningschef i Värmdö kommun, Mats Lindqvist, ordförande för Stockholm Vatten och Avlopp, samt Dan Löfgren, kommunikationschef på Svenskt Vatten. Tillfället präglades av många bra frågor, idéer och inspel som kommer bli användbara framåt i VA-Faktas löpande arbete.

För närmare beskrivning av dagen samt bilder, se här inlägg om nätverksträffen här.

VA-Fakta i media

Under det senaste kvartalet har VA-Faktas frågor tagit plats på debatt- och ledarsidor. Exempel är den ledartext som Max Eskilsson, TTELA, skrev efter att ha deltagit i vårt rundabotssamtal i Almedalen, nåbar här. För egen del har vi drivit våra frågor på debattsidorna i bl a Katrineholms-Kuriren och Lidköpingsnytt med anledning av uppkomna vattenläckor och utfärdade kokningsrekommendationer – se inläggen här och här.

I september omskrev Jenny Sonesson, ledarskribent på Göteborgs-Posten, våra frågor genom att bland annat referera till Frågan som gick under jorden:

Tyvärr finns det ett stort glapp mellan väljarnas värdering av VA-systemet och deras kunskap om de kommande utmaningarna. Det visar en aktuell undersökning som VVS-Fabrikanternas Råd, Maskinentreprenörerna och Svenska Rörgrossistföreningen tagit fram via branschinitiativet VA-Fakta.

Sonessons text finns tillgänglig här.

För dig som är intresserad av att löpande ta del av texter som publiceras med koppling till VA-Faktas verksamhet, delar vi sådan information på Twitter via vårt konto @VAFakta, nåbart här.