VA-Faktas nyhetssvep vecka 13

  • De gångna veckorna har Örebro dominerat de svenska va-nyheterna, efter upptäckten att en kommunal ledning läckt ut avloppsvatten i naturen under nästan ett år,
  • Våren närmar sig och allt fler kommuner, framförallt i södra och sydöstra Sverige, varnar för låga grundvattennivåer och börjar nu oroa sig för hur man ska klara av vattenförsörjningen under sommaren. Läs om en uppseendeväckande idé på lösning nedan.
  • I USA fortsätter debatten som tog fart i samband med Flintskandalen, och nya beräkningar visar vilka enorma investeringar som behövs för att säkra va-infrastrukturen i landet. 

Sverige:
Örebro har återigen hamnat i hetluften. Efter förra årets ”hundraårsregn” uppdagades det i veckan att det i nästan ett år har en kommunal avloppsledning i Örebro läckt ut stora mängder toalettavlopp rakt ut i naturen. Totalt kan det kan handla om 90 miljoner liter. Att läckan inte har upptäckts beror på att det är stor variation på hur mycket den station som ligger nedströms får ta emot varje dygn. Det är inte första gången det är problem med vattenledningarna i Örebrooch föranledde SVTs Örebro-redaktion att ta sammanställa ”Avloppsflopparna vi minns” .

En annan kommun som har drabbats av upprepade läckor den senaste tiden är Norrtälje. Förra veckan var det dags igen, då tre gator plötsligt stod utan vattenförsörjning. Händelsen föranledde en anläggningsingenjör på ansvariga Veolia vatten att i en artikel i Norrtelje tidning mynta begreppet ”rutinläcka”. Detta med bakgrund i att ledningarna i området är såpass gamla att avbruten vattenförsörjning är att räkna med. Vi på VA-Fakta tycker självklart inte att ett betalande va-kollektiv ska behöva stå ut med ”rutinläckor” på grund av ovilja till förnyelseinvesteringar.  Skärpning, Norrtälje kommun!

Hundratusentals kan ha druckit förorenat vatten
Nyligen släpptes en ny studie genomförd av Naturvårdsverket som visade att upp till 300 000 svenskar kan ha fått i sig giftiga fluortillsatser i halter som överskrider gränsvärdet. Detta är en följd av att så kallade PFAS-ämnen har läckt från brandövningsplatser till grundvattnet på flera håll i landet, vilket har lett till att många hushåll har fått förorenat dricksvatten i sina kranar.

Värst var halterna i Ronneby-området, där man nu har beslutat att sluta nyttja ett av vattenverken i området.

Kan isberg lindra vattenkrisen?
En hemlig grupp, med representanter från kommunledningarna i södra Kalmar län, länsstyrelsens vattenråd, Regionförbundet och MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, samt SGU, Sveriges geologiska undersökning har nu tagit fram en uppseendeväckande idé –  dricksvattenkrisen i Sydöstra Sverige kanske kan lindras med hjälp av import av sötvatten i isberg från Arktis? Tanken från den hemliga gruppen är att isberg på våren bogseras söderut för att smälta, och tåg och tankbåtar kör ner vattnet till sydöstra Sverige. Idén, menar man, kan vara en både snabb och långsiktig lösning på de rekordlåga grundvattennivåerna i landets sydöstra delar inför den stundande växt- och turistsäsongen.

Internationellt:
Som vi rapporterar tidigare har debatten om amerikanska VA-infrastrukturen blivit allt framträdande. Vattenkrisen i Flint, Michigan, där gamla rör lämnade bly i vattenförsörjning, har väckt ny oro att städerna inte håller satsar på underhåll och förbättringar. Nu oberoende intressenter räknat på åtgärder på nationell nivå skulle kosta.

Underhåll, drift och uppgradering av  landets vatteninfrastruktur kan komma att kosta 2,8 tusen miljarder USD och 4,8 tusen miljarder USD till och med 2028, enligt US Conference of Mayors. Hiskeliga summor pengar!