VA-faktas nyhetssvep vecka 19

  • Grundvattennivåerna sjunker på Gotland och Öland och situationen anses nu akut. Bevattningsförbud införs och på Öland byggs en ledning från Kalmar för att förbättra situationen
  • Dricksvattenutredningen presenterades i slutet av april och har sedan dess debatterats på flera håll. Många är positiva, men samtidigt efterfrågas tydligare stöd från staten och ett ökat skydd av dricksvattentäkter
  • I Flint, USA, fortsättervattenskandalen frånga politikernas uppmärksamhet. Obama var nyligen på återbesök i staden för att testdricka (filtrerat) Flintvatten. Han betonade skarpt behovet av ökade investeringar i infrastrukturen för vatten.
  • I Italien har ett vattenuppror vuxit sig allt starkare efter att ett lagförslag lämnat öppet för privat ägande av vattendistribution.

 

Akut vattenbrist på flera håll

Grundvattennivåerna är rekordlåga i Sverige enligt SGU, som menar att de är de lägsta nivåerna sedan 70-talet. Nu inför Kalmar och Torsås ett ovanligt tidigt bevattningsförbud. Kalmar Vatten vädjar också till invånarna att undvika att bada i badkar, ta kortare duschar och diska i balja istället för under rinnande vatten.

– Läget är akut och har varit det hela året. Grundvattennivåerna brukar återhämta sig under höstarna, men gjorde inte det under 2015. Hälften av våra borrhål var tomma i januari. Nu är vi tvungna att dra åt alla bromsar, sa Henrik Yngvesson (M), kommunstyrelsens ordförande i Mörbylånga, till Dagens Samhälle i mitten av maj.

En akutlösning har blivit nu lägga en vattenledning mellan Revsudden och Stora Rör, i den smalaste delen av Kalmarsund, norr om Ölandsbron. På så sätt kan koppla ihop Öland och Kalmars vattensystem.

Även på Gotland fortsätter grundvattennivåerna att sjunka, och nu har teknikförvaltningen beslutat om ett utökat bevattningsförbud från den 1 juni.

Debatt om Dricksvattenutredningens slutbetänkande

Dricksvattenutredningen ska nu utredningen ut på remiss, men debatten pågår redan om utredningen. Många tycker att viktiga delar saknas – Svenskt Vatten vill se tydligare förslag kring skydd av dricksvattentäkter, vilket de även lyfter i en debattartikel i SvD. SKL saknar tydligare förslag kring statligt stöd och förenklade regelverk. Tidskriften ger en god bild av uppkommen debatt här.


Många läckor även i maj

Likt tidigare månader fortsätter allvarliga vattenläckor att inträffa med hög frekvens runt om i landet. Den senaste veckan har vi sett sådant som avstängda vägar, vatten som måste kokas eller avbruten dricksvattenförsörjning till följd av vattenläckor på många håll. Bland annat har orter i Östersund, Halland och Blekinge haft problem.


Obama på återbesök i Flint, Michigan

Vi har skrivit om det förr och nu är det på nytt aktuellt. Den horribla vattensituationen i Flint har fört frågan om rent dricksvatten allra högst upp på dagordningen för den politiska debatten, något som blev särskilt tydligt när Barack Obama gjorde ett nytt besök i staden. Obama var såväl självkritik som framåtblickande:

”Vi har underinvesterat i vår grundläggande infrastruktur –  som vi är beroende av för vår hälsa”, sade Obama. ”Förhoppningsvis kommer det (besöket, reds anm) att ge mig en chans att tala till nationen om hur vi måste se till att vår luften är klar, är vårt vatten rent, och att våra barn är säkra.”

Video på när Obama dricker (filtrerat) vatten från Flint hittar du här.


Vattenuppror i Italien

VA-tidskriften Cirkulation rapporterar det senaste numret om ett vattenuppror i Italien. Bakgrunden är ett ändrat lagförslag, där ett förbud för privat ägande inom vattendistributionen har försvunnit från förslaget som det ska röstas om. I det slutgiltiga förslaget hävdas principen att vattendistributionen bör vara offentligt ägd, men dörren hålls öppen även för privata företag.

Detta har fått den italienska vattenrörelsen att inte längre ställa sig bakom förslaget och man har samlat in hela fyrahundratusen namnunderskrifter för att vattnet ska vara offentligt ägt. Dessutom har de organiserat protestdemonstrationer och samarbetar med några oppositionspartier för att försöka ändra ­tillbaka lagförslaget till sitt ursprungliga innehåll.