VA-Faktas nyhetssvep vecka 21

  • Kommuner i Värmland har utbytestakter på mellan 75 till 400 år. VA-fakta kommenterar P4 Värmlands granskning
  • Vattenkrisen på Öland fortsätter – nu befarar såväl politiker som tjänstemän ett skräckscenario där allt vatten tagit slut
  • När Motala kommun testade dricksvattenkvalitém hos 47 hushåll med egan brunnar fick 31 hushåll anmärkningar. 6 hushålls dricksvatten betraktas som otjänligt. 
  • Hot mot dricksvatten i Vänern ska utredas för att säkerställa framtidens dricksvattenförsörjning 


P4 Värmland granskar utbytestakten – kan dröja till 2400 innan ledningar är utbytta
P4 Värmland har i en omfattande granskning begärt ut uppgifter från länets 16 kommuner om utbytestakten på ledningsnäten, och skillnaderna är stora.

Granskningen visar på stora skillnader i utbytestakt inom Värmland – Inte förrän på 2400-talet kommer alla vatten- och avloppsledningar i Forshaga kommun att vara utbytta, med nuvarande tempo. I Arvika är utbytestakten nästan lika låg. Av de som har svarat har Storfors högst tempo med 46 år, närmast före Filipstad och Munkfors med 75 respektive 80 år.

I samband med granskningen kommenterade VA-faktas Hampe Mobärg resultaten.

– Det är egentligen bedrövligt. Man har fått ärva det här, under decennier har man lagt på sig en underhållsskuld. Det är det vi vill uppmärksamma, det här är något man långsiktigt måste göra någonting åt. Och man måste antagligen se över taxor, säger Hampe Mobärg.

Hampe Mobärg betonade även problematiken med politikers strävan efter att behålla VA-taxorna på låga nivåer.

Lyssna/läs om granskningen här:
Lyssna på VA-faktas Hampe Mobärg om läget här

Skräckscenario målas upp när Öland spår en framtid utan vatten
Vattenkrisen förvärras på Öland, och nu befarar politiker och tjänstemän det värsta.

–  Det här är den värsta situation som jag upplevt under mina 40 år som förtroendevald, sa ordförande Kjell Magnusson (C) nyligen till Barometern.

Mörbylångas tekniske chef Niclas Beermann målade under en information hos kommunfullmäktige i Mörbylånga upp en dyster bild om vattnet de facto tar slut.

– Jag är väldigt bekymrad. Det känns som om regering och myndigheter sitter och tittar på tills det skiter sig, sa Niclas Beermann.

Ansvariga på Öland jobbar för fullt för att lösa den akuta vattenbristen. Bland annat införs förändringar av VA-taxan. Samtidigt måste man hålla trycket uppe i ledningarna (med medföljande större läckage) på grund av att Guldfågeln och Ölands vattenskärning annars måste ställa in produktionen, något som har mötts av kritik.

Landshövding Stefan Carlsson pekade, i ett krismöte med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), ut fyra åtgärder för att dämpa vattenkrisen framöver:

  • Att dämma upp vatten bättre på Öland.
  • Att söka nya vattenkällor med hjälp av helikopter, enligt samma metod som använts på Gotland tidigare.
  • Att avsalta havsvatten.
  • Att hitta fler sätt att ta över vatten från fastlandet i ytterligare ledningar.

Läs mer om vattenkrisen på Öland här

Motalafamiljers dricksvatten testat – 31 av 47 hushåll hade anmärkning
Motala kommun har under en period genomfört vattenprovtagningar hos familjer med barn under två år och egen brunn. Slutrapporten visar att 31 av 47 deltagande familjer hade tjänligt vatten med anmärkning – sex hushåll hade otjänligt vatten.

– Vi trodde att det skulle vara bättre resultat. Men det mesta är ju ändå tjänligt vatten, sa Sofia Palo, miljö- och hälsoskyddsinspektör på Motala kommun, till Corren i samband med att resultaten presenterades.

Läs mer om provtagningarna här

Hoten mot Vänerns dricksvatten kartläggs
Vänerns vattenvårdsförbund har startat en utredning för att beskriva de hot och risker som kan finnas mot dricksvatten från Vättern. I november ska utredningen vara klar och då kommer också rekommendationer till berörda kommuner om vad de bör åtgärda för att skydda sina dricksvattenintag.

Bland annat kommer utredningen titta på faktorer såsom klimathotet med översvämningar, nya invasiva arter som sjögull och vandrarmusslan, bakterier och parasiter, men även risker för föroreningar och giftiga algblomningar.

Läs mer om utredningen här