VA-Faktas nyhetssvep

Det händer mycket i VA-världen. I såväl Sverige som internationellt får allt fler upp ögonen för den stora utmaning vi står inför, med åldrande rör och allt mer märkbara klimatförändringar. VA-Fakta följer dagligen nyhetsflödet från svensk och internationell media för att hålla koll på vad som händer. För att medborgare ska kunna få en överskådlig bild över läget inleder vi ett nytt inslag här på hemsidan, där vi delar med oss av vad vi uppmärksammar. 


Sverige: många läckor efter kallt väder
Under detta årets första månader har det varit en ovanligt hög frekvens i läckor och brustna ledningar på flera håll i Sverige. I norra Sverige har framförallts Västerbotten drabbats – exempelvis i Skellefteå har man haft 15 läckor hittills i år – i Umeå 22. Även i Småland har det rapporterats om stora antal läckor. Anledningen sägs vara att kylan och tjälen gör att ledningarna utsätts för större påfrestningar och kan skadas. När det blir mildare uppdagas läckorna. Enligt SVT Västerbotten kostar lagning av rör i samband med de ca 70-140 vattenläckor som årligen inträffar i Umeå ca sju, åtta miljoner kronor. I Skellefteå var det 45 läckor förra året och elva läckor hittills i år. En dock positiv följd av de senaste årens upprepade vattenledningshaverier ser vi nu på allt fler håll – framtagandet av så kalla de beredskapsplaner, såsom här i Hallsberg.

Internationellt: skandalen i Flint satte va-frågan högst upp på agendan i amerikanska valrörelsen
I en valrörelse som vanligtvis fokuserar kring samma återkommande frågor, till exempel hälsoförsäkringens vara eller icke vara, abort, bensinpriser och skattesänkningar, har sedan januari även handlat om tillgången till rent dricksvatten, något som annars brukar reserveras för utvecklingsländer och tredje världen.Detta efter att politiker i staden Flint, Michigan, för att spara pengar bytte vattenreservoar till en smutsig flod – något som i sin tur ledde till skyhöga halter av bly i hela stadens dricksvatten. Nu i veckan såg vi ännu en debatt föras mellan de demokratiska presidentkandidaterna Bernie Sanders och Hillary Clinton, och nu utlovades konkreta åtgärder. Båda kandidaterna lovade att ge ekonomiskt stöd till den drabbade staden – men även att vid ett eventuellt tillträde som president låta testa vattnet över hela USA, för att i tid byta ut alltför gamla ledningar. Lyssna på inslaget i Ekot på Sveriges Radio här.

Frågan har nått den högsta politiska nivån i USA

Det finns insikter vi kan plocka hem från USA. Efter skandalen i Flint såg vi hur VA- och dricksvattenfrågan verkligen hamnade i fokus. Demokraternas presidentkandidater har nu i månader talat om vikten av att göra dricksvattenanalyser över USA och betonat vikten av att politiker tar sitt ansvar och gör det som krävs för att garantera människor, oavsett bostadsort eller socioekonomisk situation, tillgång till drickbart vatten. Frågan om rent dricksvatten har således nått den högsta politiska nivån i USA där såväl presidenten som presidentkandidaterna sitt yttersta för att visa att problemet är allvarligt samt att de avser ta fram skarpa åtgärder för att få bukt på problemet.

Det är onekligen intressant att studera den svenska politiska debatten i ljuset av den amerikanska debatten efter händelserna i Flint. Det är mycket sällan som vi hörde ett samtal gällande tillståndet i det svenska VA-nätet och tillgången till rent dricksvatten på en rikspolitisk nivå. Ett annat intressant inslag i händelserna i USA var det faktum att Obama utlyste undantagstillstånd – vilket gav Flint rätt till statligt ekonomisikt stöd. Kan det vara något för i Sverige?