VA-priset 2020 tilldelas Kommunikationsavdelningen på Mälarenergi

Sverige behöver se fler som pratar om VA-frågan. Därför vill branschorganisationen VA-Fakta belysa goda initiativ, som uppmärksammar statusen på landets VA-nät och i en förlängning skapar förutsättningar för en framtidssäker hantering av vatten- och avloppsnät. Idag på den Internationella vattendagen meddelar VA-Fakta att vinnaren av VA-priset 2020 är Kommunikationsavdelningen på Mälarenergi.

Stockholm den 22 februari. Kommunikationsavdelningen på Mälarenergi tilldelas VA-priset 2020 för boken ”Frans och Fias vattenäventyr” som för sin pedagogiska information och vackra illustrationer har mottagit mänger av positiv respons. Det är en barnbok som delas ut gratis till alla förskoleklasser, där bokens karaktärer färdas hela vattnets väg – från kranvatten hemma till renat vatten i Mälaren.

”Vi är stolta över att kunna presentera Kommunikationsavdelningen på Mälarenergi som vinnare av VA-priset 2020. Genom boken ”Frans och Fias vattenäventyr” bidrar de till ökad kunskap och kännedom om hur vi tillsammans ska ta hand om vårt lokala vatten på bästa sätt, inte minst till den yngre målgruppen.”, säger Hampe Mobärg, samordnare på VA-Fakta.

Tillgång till dricksvatten är en grundläggande rättighet, men även i dagens moderna Sverige framstår detta inte alltid som en självklarhet. Det var med bakgrund av detta samt att investeringsbehoven i de svenska VA-nätet är rejält eftersatt som branschorganisationen VA-Fakta grundade VA-priset.

”Sveriges VA-nät är en viktig infrastrukturfråga. VA-Faktas initiativ med VA-priset ligger därför rätt i tiden, i förlängningen kommer VA-priset att kunna bidra till att fler innovativa och goda lösningar inom hela VA-Sverige uppmärksammas. Extra kul att kommunikationsavdelningen på Mälarenergi får priset i år då deras bok riktar sig till en helt ny målgrupp av unga människor”, säger Per-Arne Håkansson, riksdagsledamot (S) och en av initiativtagarna bakom VA-nätverket i Sveriges riksdag.

VA-priset var tänkt att överlämnas på World Trade Center i Stockholm i samband med den Internationella vattendagen. På grund av utvecklingen vad gäller COVID-19 spridningen, och allas vårt gemensamma ansvar för att minska spridningen av detta, beslutade VA-Fakta att själva prisöverlämningen av VA-priset 2020 skulle ställas in.

”Detta är såklart oerhört olyckligt och vi beklagar verkligen detta. Dock måste vi prioritera alla potentiellt närvarandes säkerhet inför ett event som detta”, säger Filippa Olsson, pressansvarig på VA-Fakta.

Kommunikationsavdelningen på Mälarenergi har idag istället mottagit ett diplom samt en tårta för att fira vinsten av VA-priset 2020.

”Vår sagobok har varit väldigt uppskattad av barn, lärare och föräldrar. Att vinna VA-priset 2020 är därför ’kronan på verket’ och något som vi är mycket stolta över. Vi gjorde en sagobok för att barn är nyfikna och vill göra rätt, de är därför en fantastisk målgrupp när man vill informera om vatten och avlopp. Barnen tar sedan med sig dessa hållbarhetsfrågor hem till de vuxna, vilket gör dem till viktiga ambassadörer för oss. Efter de läst boken är det många barn som berättat hur de fått föräldrarna att sluta slänga snus och hår i toaletten eller att de sagt åt grannar att inte tvätta bilen på gatan”, säger Camilla Hadarsson, ansvarig för skolsamarbeten på Mälarenergi.

Vinnarna av VA-priset 2020; Camilla Hadarsson, Jennifer Hanning Ericsson och Lisa Dyrberg har varit med på hela resan – från idé, text och bearbetning fram till färdig bok. De fina illustrationerna är gjorda av Tobias Flygar.
För mer information, kontakta:
Filippa Olsson, pressansvarig VA-Fakta, press@vafakta.se
Om VA-Fakta
VA-Fakta är ett branschinitiativ från 2013 som verkar för att öka kännedomen och kunskapen om underhållsunderskottet i VA-nätet som dagligen får konsekvenser för samhällsutvecklingen. Bakom VA-Fakta står Maskinentreprenörerna, Svenska Rörgrossistföreningen, VVS-Fabrikanternas Råd samt deras medlemsföretag.