VA-priset går till svensk vattenforskning i världsklass – och ett hederspris går till ett VA-nät i miniatyr

VA-priset går till forskning som kan lösa vattenkrisen i världen – och ta bort giftiga ämnen från till exempel brandskum och skidvallor som läckt ut i det svenska dricksvattnet. Ett hederspris går till en entreprenör och en liten kommun som samarbetar för att spara energi i hus.
 
”Ansatsen och resultaten i Mistra TerraClean, att rena det svenska dricksvattnet och att lösa den globala vattenkrisen, är fascinerande. Vi är också imponerade av det lilla smarta VA-projektet på Värmdö. Därför delar vi ut både ett ordinarie VA-pris och ett hedersomnämnande”, säger Hampe Moberg, samordnare på VA-Fakta.
 
Branschinitiativet VA-Fakta ger varje år ett VA-pris till kommun, företag, forskning eller individer som gör insatser för vattenfrågan i Sverige.

Årets vinnare är konsortiet Mistra TerraClean, där flera universitet, forskningsinstitut och företag ingår.

”Våra labbtester visar resultat där man rensar bort 90 procent av giftiga PFAS-ämnen. Ämnena finns i bland annat brandskum från till exempel försvarets övningsområden, i skidvallor och i textilier. Det kan läcka ut via vattentäkter hela vägen till vattenkranar i hushållen”, säger Ulrica Edlund, professor på KTH som leder forskningsprogrammet.

Men Mistra TerraCleans nya reningsteknik kan också lösa globala utmaningar. En variant av metoden kan användas för att göra sötvatten av saltvatten. Det kan bli en lösning för vattenbristen i stora delar av världen. Saltet filtreras bort på ett småskaligt och energieffektivt sätt och kvar blir rent sötvatten.
 
VA-systemen har fungerat på samma sätt i 200 år. Nu är vi på väg mot en ny generation av vattenrening där varje hem kan självgenerera vattnet som behövs för dagligt behov. Det är varje vattenforskares dröm att få det här att hända. Och det skulle kunna skapa exportmöjligheter för svenska företag”, säger Joydeep Dutta, professor på KTH.

I år delas även ett hederspris ut till Värmdö kommun och entreprenören Johan Neuman, som byggt ett litet lokalt VA-nät med de boende som sedan anslutits till det kommunala VA-systemet. Projektet sticker ut för sina nya samarbetsformer mellan medborgare, företag och kommun.
 
I final till VA-priset var också Tekniska Verken i Linköping som i 25 år bjudit in många tusen tredjeklassare till studiebesök till det lokala avloppsreningsverket Nykvarn i Linköping.