VA-priset överlämnat till Bosse och Bettan på Tekniska verken

I går överlämnades årets VA-pris till Tekniska verken i Linköping AB! I samband med att Tekniska verken bjöd in kommunens tredjeklassare till studiebesök på det lokala avloppsreningsverket Nykvarn i Linköping inom ramen för programmet ”Bosse och Bettan” mottog Elisabeth (Bettan) Fahlgren och Bosse Jonsson årets VA-pris från VA-Fakta. Elisabeth och Bosse jobbade på Tekniska verken redan när programmet startade för mer än 25 år sedan, och det är efter dem som programmet fått sitt namn.

Elisabeth (Bettan) Fahlgren och Bosse Jonsson, som gett upphov till utbildningsprogrammets namn, tar emot VA-priset av VA-Faktas Hampe Mobärg.

Tekniska verkens utbildningssatsning rörande vatten och avlopp är en omfattande satsning som pågått i över 25 år riktat till barn i grundskolan. Tekniska verken har utvecklat ett utbildningsmaterial och handledning till lärare i kommunen och dessutom bjuds hela klasser in under skolgången för att lära sig mer och bland annat få en rundvandring på reningsverket. Eleverna får se hur mycket arbete det krävs för att hantera avloppen och rena vattnet i praktiken. I dag är det flera generationer som har gått igenom programmet som det pratas mycket om hemma hos Linköpingsborna.

– Vi tycker det är väldigt roligt att vårt arbete med ”Bosse och Bettan” tilldelats VA-priset. Detta är ett arrangemang som vi är mycket stolta över. I över 25 år har vi tagit emot unga ambassadörer från samhället som hjälper oss at sprida budskapet att spola rätt. I Linköping vet nästa alla tredjeklassare att man bara får spola ner kiss, bajs och toapapper i toaletten och denna kunskap sprider de sedan vidare som ringar på vattnet, säger Jenny Nordenberg, chef miljö och process för vatten och avlopp på Tekniska verken i Linköping.

Om VA-priset

VA-Fakta delar ut VA-priset för att belysa goda initiativ för en framtidssäker hantering av vatten- och avloppsnät. Många av VA-systemen i Sverige har eftersatt underhåll och behov av renovering. Det händer olyckor som läckor, rörbrott och att förorenat vatten blandas med dricksvatten nästan varje vecka någonstans i Sverige. Genom att belysa problemen men också belöna kreativa lösningar försöker VA-Fakta visa hur viktig vattenfrågan är. Priset går till en person, organisation eller företag som har uppmärksammat dricksvatten- och avloppshanteringen och tagit speciella initiativ för att förbättra Sveriges hantering av VA-infrastrukturen.

Årets hedersomnämnande gick till Erik Winnfors Wannberg för sitt arbete med VA-tidskriften Cirkulation, som i mer än 30 år har varit en oberoende tidskrift som har givit VA-branschens olika aktörer möjlighet att fördjupa sin kunskap inom många områden, från teknik och underhåll till politik och samhällsbyggnad.