VA-prisets finalister lyfter VA-frågan i storstäder och landsbygd

Tillgång till dricksvatten är en grundläggande rättighet, men även i dagens moderna Sverige framstår detta inte alltid som en självklarhet. Det var med bakgrund av detta som branschorganisationen VA-Fakta grundade VA-priset – ett pris som ämnar belysa goda initiativ, som uppmärksammar statusen på landets VA-nät och i en förlängning skapar förutsättningar för en framtidssäker hantering av vatten- och avloppsnät.

Stockholm den 11 februari. Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och en ändlig resurs.

”Vi behöver att fler pratar om vatten- och avloppsfrågan. Vi har i återkommande rapporter visat att återinvesteringen i VA-nätet är rejält eftersatt. Detta har bland annat lett till att 26 procent av renat vatten inte debiteras. Det är inte hållbart i längden. Därför tycker vi det är viktigt att belysa de som med initiativets makt gör vad de kan för att öka kännedomen och kunskapen om vatten- och avloppsfrågan. Det var detta som gjorde att vi på VA-Fakta startade VA-priset”, säger Hampe Mobärg, samordnare på VA-Fakta.

De senaste veckorna har VA-Fakta mottagit flera nomineringar på kommuner, företag och individer vilka gjort betydande insatser för vattenfrågan i Sverige – på såväl lokal som nationell nivå. Av dessa stod fyra initiativ ut från mängden och de utgör därför tillsammans finalisterna för VA-priset 2020. Motiveringarna till dessa lyder:

Borgholm Energi för det avsaltningsverk i Sandvik på norra Öland, som invigdes sommaren 2017, och som hjälpt att råda bot på vattenbristen på Öland. Borgholms kommun tog beslutet på grund av de låga nederbördsmängderna och projektet drivs av Borgholm Energi. Vatten från Östersjön avsaltas i vattenverket och blir till dricksvatten för Ölandsbor. Vattenverket har uppmärksammats i Sverige och internationellt.

Pär Dalhielm, i rollen som VD för Svenskt Vatten, för sitt engagemang och sin kommunikation kring vattenförsörjning och avloppsrening på LinkedIn. På plattformen har Pär även visat stor kunnighet inom klimatanpassning och spridit god förståelse för hur Agenda 2030 är nära kopplat till befintliga och framtida VA-frågor.

Kommunikationsavdelningen på Mälarenergi för boken ”Frans och Fias vattenäventyr” som för sin pedagogiska information och vackra illustrationer har mottagit mängder av positiv respons. Det är en barnbok som delas ut gratis till alla förskoleklasser, där bokens karaktärer färdas hela vattnets väg – från kranvatten hem till renat vatten i Mälaren.

Circular Water Challenge för projektet Circular Water Challenge som drog igång våren 2019 med syfte att se om det går att återanvända vatten på öar som har ont om färskvatten. Sju öar deltog, på svenska sidan Möja, Sandhamn och Oaxen. Studenter från KTH kartlade öarnas vattentillgångar, behov och infrastruktur. Öbor och öarnas företag utvecklade förslag till återanvändning varav några också blev verklighet redan under projekttiden. Visst är återanvändning av vatten ett komplext problem men det går om VA lyfts till en gemensam, prioriterad samhällsfråga.

”Vi är stolta över att vara en del av denna resa. VA är ett område som behöver fler som kämpar för det, och det är precis vad dessa fyra finalister har gjort – och fortsätter att göra genom sina olika initiativ”, säger Hampe Mobärg, samordnare på VA-Fakta.

Vinnaren av VA-priset kommer att presenteras på den internationella vattendagen, den 22 mars 2020.

För att läsa pressmeddelandet i PDF-format, klicka här.

För mer information, kontakta:
Filippa Olsson, pressansvarig VA-Fakta, press@vafakta.se 
Om VA-Fakta
VA-Fakta är ett branschinitiativ från 2013 som verkar för att öka kännedomen och kunskapen om underhållsunderskottet i VA-nätet som dagligen får konsekvenser för samhällsutvecklingen. Bakom VA-Fakta står Maskinentreprenörerna, Svenska Rörgrossistföreningen, VVS-Fabrikanternas Råd samt deras medlemsföretag.