VA SYD utlovar affärer och ber branschen göra sig redo

Med ett tunnelprojekt i Skåne värt många miljarder behöver VA-branschen göra sig redo för ta del av affärerna. Stora krav kommer att ställas på leverantörsledet för att projektet ska bli verklighet.

Så löd ett av budskapen från VA SYDs Ulf Nyberg när han presenterade projektet Hållbar avloppsrening i ett växande Skåne på VA-Faktas årliga nätverksträff den 15 september.

“Det är ett ovanligt stort projekt även för ett område som omfattar 800 000 personer. Det kommer att krävas mycket kraft och kompetens från leverantörsledet för att få det här förverkligat. Vi ska ge leverantörsledet möjlighet att anpassas sig och vara redo när vi kommer igång formellt med upphandlingar”, sa Ulf Nyberg, programägare för Hållbar avloppsrening i ett växande Skåne till medlemmarna.

”Projektet omfattar otroligt mycket saker, men grunden är enkel – det handlar om hälsa och miljö och hur vi arbetar med det i ett samhälle som växer. Det handlar om rening av avloppsvatten i samverkan med kommuner”, förklarade Ulf Nyberg.

Under nätverksträffen gick VA-Fakta också igenom årets aktiviteter med politikerträffar, publicitetsarbete, omvärldsbevakning och det egna VA-priset. Nytt i år är ett månatligt nyhetsbrev till cirka 1 000 intressenter i VA-branschen liksom utvecklade sociala medier-kanaler och uppdaterad hemsida, vafakta.se.

Hampe Mobärg, en av VA-Faktas huvudmän, berättade att VA-frågorna vuxit i politisk betydelse de senaste åren. Propositionen Vägar till hållbara vattentjänster sköts återigen upp och Riksdagens civilutskott uppmanade tidigare i år regeringen att skyndsamt utreda frågan om tvångsanslutning av enskilda avlopp.

Sommarens översvämningar och torka gjorde dessutom VA-frågan uppmärksammad i media. Många kommuner står inför stora utmaningar framöver när de behöver modernisera och klimatanpassa sin infrastruktur.

”Kommunerna väntar på att en stor kris ska ske, först då gör man någonting och då blir det väldigt dyrt”, sa Hampe Mobärg.

Ulf Nyberg kommenterade också sommarens vattenkris:

”Det behövs mer utveckling än förvaltning. Ett sätt att göra det är att ta ett ordentligt kliv. Det mesta av det vi har fungerar inte om 25-30 år. Vi behöver bygga så att vi har en plattform som kan stå och möta förändringar för lång tid framåt”, sa Ulf Sydberg.

Deltagarna att fundera på vilken fråga som känns mest angelägen att driva i den närmaste tiden. Joacim Nordh, huvudman i VA-Fakta och VD för Rörgrossisterna menade att den viktigaste VA-utmaningen just nu är finansiering.

”Hur kan vi skapa ekonomi för att bättre upprusta VA-nätet? Det är inga enkla grejer vi står inför och alla aktörer i branschen bör stå på samma planhalva. Det är gemensamma utmaningar vi har”.

Svante Flodén från Maskinentreprenörerna lyfte leveransgarantin som den viktigaste frågan.
Ulf Nyberg från VA SYD utvecklade senare hur leveransgaranti bör vara en självklar hållning:

”Våra system ska alltid fungera. Kunden ska inte behöva acceptera att det fallerar. Det tycker jag är en grundförutsättning och det är en approach man måste ha när man bygger nytt”.