Välkommet stöd för klimatanpassning i regeringens budget

I regeringens budget för 2016, som presenterades den 21 september, låg en del av huvudfokuset på satsningar inom klimat, både för minskade utsläpp men även investeringar för att hantera de konsekvenser som ett förändrat klimat ger redan idag.

VA-fakta välkomnar regeringens beslut att ge ytterligare anslag på 50 miljoner under 2015 till sveriges kommuner för arbete med klimatanpassning. Tillskottet i sig löser finansieringsproblematiken med de kostsamma åtgärder som måste måste göras av många kommuner redan idag – senast igår kunde vi läsa om hur kommunerna i Örebro län agerar för att undvika liknande översvämningskatastrofer som den som nyligen inträffade i Hallsberg. Dock är det ett positivt första steg, som även visar på att regeringen är medveten om de utmaningar som ett förändrat klimat innebär för kommuners arbete med en säker dricksvattenförsörjning. Detta visades ytterligare i skrivningen nedan:

”Rent vatten är en livsförutsättning, därför behövs ett stärkt skydd och fler förebyggande insatser för att skydda dricksvattnet”

VA-fakta ser fram emot att se vilka ytterligare insatser som kommer att göras för att stötta kommuner i deras arbete med att skydda svenskt dricksvatten.

Ladda ner klimatavsnittet i regeringens höstbudget här

Läs om det förebyggande arbetete som efter översvämningen i Hallsberg planeras i flera av Örebro läns kommuner här

Bild på Regeringskansliet tagen av Martina Huber.