Världsvattendagen, mer aktuell än någonsin för Sverige

Idag, 22 mars, infaller Världsvattendagen – en dag med målet att lyfta fram vattenfrågor och utmaningar kring vatten världen över. Vi konstaterar att syftet med dagen är mer relevant än på länge för Sverige.

Ord som vattenbrist, vattenranson och sinande grundvatten har blivit alltför förekommande de senaste åren. Det vatten vi så ofta har tagit för givet går inte att ta för givet längre – och det blir allt mer tydligt. På Öland ska havsvatten lösa vattenbristen och i Borgholms kommun byggs just nu ett avsaltningsverk. Örebro kommun har vädjat till invånarna att spara på vattnet och i Halmstad och Laholm har vattentäkterna aldrig varit så nära att sina som i dag. Flera regioner väntas drabbas.

Samtidigt fortsätter antalet vattenläckor att ligga på alltför höga nivåer. Bara idag rapporterar 11 medier om vattenläckor runt om i landet. I Lomma är ett 70-tal bostäder utan vatten efter att en ledning gått av och i Jönköping oroar man sig för kvällens SM-kvartsfinal i hockey – hållplatsen vid arenan har stängts av efter en vattenläcka. Även här en gammal ledning som gått sönder.

I Lund drar invånarna idag en lättnades suck efter att kokningsrekommendationen på dricksvattnet upphört, två veckor efter att koliforma bakterier hittats i ledningarna.

Men allt är inte nattsvart – vi ser idag hur allt fler lyfter frågan om en hållbar dricksvattenförsörjning och att vi inte kan ta ett rent kranvatten för givet. Totalt 75 olika medier har uppmärksammat Världsvattendagen och skrivit om lokala utbildningsinitiativ och kampanjer.

Kristina Yngwe, miljöpolitisk talesperson för Centerpartiet skriver idag i en debattartikel ; ”Vi som bor i Sverige är lyckligt lottade. För oss handlar inte tillgången till vatten om liv eller död. Men det saknas inte problem när det gäller vattenkvaliteten” Hon betonar vidare att hela det svenska VA-systemet är kraftigt eftersatt och behöver uppdateras. Redan nu förekommer förorenat dricksvatten till följd av uteblivna investeringar i VA-systemet.

Vi närmar oss politisk handling efter den omfattande Dricksvattenutredningen nu avslutats och allt fler kommuner börjar agera för att säkra sitt dricksvatten för framtiden.

Med andra ord – utmaningarna är stora men engagemanget växer allt snabbare. Det glädjer oss och vi ser fram emot ett fortsatt samtal och många steg i rätt riktning under det kommande året.

Vi önskar er en inspirerande världsvattendag!