Pressmeddelande: Vatten och avlopp äntligen på agendan – mer behöver göras

VA-Fakta är ett branschinitiativ som verkar för ökad kunskap om de stora renoveringsbehov som Sveriges vatten- och avloppsystem (VA) står inför. VA-Fakta föreslår lösningar som säkrar rätten till rent vatten och fungerande avlopp till ett rimligt pris i hela Sverige. Bakom VA-Fakta står branschorganisationerna Maskinentreprenörerna, Svenska Rörgrossistföreningen, VVS-Fabrikanternas Råd.  

Riksdagen har i dag beslutat om ett antal förändringar i bland annat lagen om allmänna vattentjänster. De innebär bland annat att kommunernas bedömning av behovet av en allmän vattentjänst ska bli mer flexibel. Dessutom ska varje kommun ha en aktuell vattentjänstplan.
 
– Även om många delar i beslutet är bra, så är det tyvärr inte tillräckligt. VA-taxans utformning och reglering gör att det inte går att investera för mer än ett par år i taget. Underhållsskulden i VA-näten ökar varje år och risken för allvarliga avbrott i vattenförsörjningen och avloppsnäten blir större och mer kostsamma att åtgärda ju längre vi väntar, förklarar Caroline Harrå, branschutvecklare på VVS-Fabrikanternas råd som är en av medlemmarna i VA-Fakta.
 
VA-Fakta har länge efterfrågat de förändringar som riksdagen nu fattat beslut om.
 
– VA-frågorna är äntligen en del av dagordningen! Det är det vi främst tar med oss från dagens beslut, säger Caroline Harrå.
 
– Vattentjänstplanerna är oerhört viktiga för kommunernas arbete med vattenförsörjning och hantering av ökad belastning av dagvatten vid skyfall. Vi vet att hundraårsregn kommer att komma mycket oftare än vart hundrade år, och det behöver kommunerna också ta höjd för, avslutar Caroline Harrå.

Mer information och kommentarer:

Caroline Harrå
Branschutvecklare på VVS-Fabrikanternas råd
Telefon: 0702-70 71 80
E-post: caroline@vvsfabrikanterna.se

Hampe Mobärg
Rådgivare, VA-Fakta
Telefon: 0730-29 88 56 
E-post: hampe.mobarg@me.se