Vilseledande rubrik från TT

Livsmedelsverket släppte idag rapporten Risken att bli magsjuk av dricksvatten – en svensk kohortstudie som undersökte sambandet mellan dricksvatten och magsjuka. Rapporten är mycket intressant och konstaterar något vi på VA-Fakta länge påpekat – att brott på vattenledningar ökar risken för magsjuka. Gott så.

Livsmedelsverket uppskattar att antalet sjukdomsfall som kan tillskrivas dricksvattenkonsumtion är 175 000 personer (ca 2 % av Sveriges befolkning), nästan ett helt Uppsala, Sveriges fjärde största stad. De kan aldrig betecknas ”få”, vilket TT gör i sitt telegram om detta som gick ut till och publicerades i 36 svenska tidningar i hela landet.

Tillgång till rent dricksvatten ska vara en självklarhet, men faktum är att i genomsnitt ett vattenbolag eller en kommun i veckan gåt ut med en uppmaning till allmänheten att koka vattnet till följd av brister i den kommunala dricksvattenproduktionen. Ta Örebro till exempel, som under 2015 hade 70 läckor som krävde lagning, eller Norrtälje, där man numera pratar om ”rutinläckor”.

Detta understryker det uppenbara – att det är hög tid för landets politiker att se över vilka investeringar som krävs i VA-näten för att undvika fler smittutbrott. På flera andra områden införs nollvisioner för att begränsa antalet olyckor och drabbade av diverse företeelser. Exempelvis har Transportstyrelsen ansvar i ett trafikslagsövergripande perspektiv för samordning av det statliga trafiksäkerhetsarbetet.

Mot bakgrund av att Livsmedelsverket nu konstaterat det allvarliga läget, kräver vi att det nu införs en nollvision mot sjukdomsfall som kan tillskrivas dricksvattenkonsumtionen. Och Livsmedelsverket borde ansvara för samordningen.