Webbinar: ”Människor ska kunna bestämma själva vilket vatten och avlopp de ska ha”

Frihet under ansvar och mer trygghet för enskilda som inte kan tvingas betala för kommunalt VA. Bra för landsbygdskommuner och inflyttningskommuner utanför tätorter. Men svårare för andra kommuner att planera utbyggnad och ha koll på miljön.

Det framkom på webbinaret Riksdagens avloppsuppror, där frågan att ta bort tvånget för husägare att ansluta till kommunalt VA diskuterades.

Larry Söder är en av politikerna bakom riksdagens uppmaning till regeringen om att ta bort tvångsanslutningen.

Människor ska inte behöva betala två gånger för VA. Klarar man miljökraven med ett enskilt avlopp ska man inte behöva tvångsanslutas till kommunalt avlopp om kommunen bygger ut, sa Larry Söder (KD) som är vice ordförande i riksdagens civilutskott.

Det är ett stort tryck på att bygga nya småhus och många kommuner vill bygga ut i attraktiva områden. Vi tycker tvångsanslutning hämmar bostadsbyggandet, fortsatte Larry Söder.

Norrtälje kommuns vice ordförande Staffan Tjörnhammar (M) menar också att nya VA-regler skulle räta ut skevheter på bostadsmarknaden.

Om någon vill bygga 30 villor måste vi som kommun säga nej. Annars riskerar kommunen behöva bygga ut VA för 200 Mkr. Det blir godtyckligt. Vissa får bygga nytt och andra inte och där blir marken mindre attraktiv, sa Staffan Tjörnhammar.

Men 64 procent av kommunerna tycker att borttagning tvångsanslutning gör det svårare att planera VA, enligt VA-Faktas nya undersökning.

Vi har väldigt många VA-lösningar i kommunen. Visst är det så att större frihet att välja enskilda avlopp kan försvåra planeringen för kommunen. Men frågan handlar egentligen om att kommunen ska finnas till för människorna, inte tvärtom, sa Staffan Tjörnhammar.

VA är en stor lokalpolitisk fråga i Norrtälje. Kommunen erbjuder VA-rådgivning för att hjälpa invånare att välja enskild VA-lösning, både vad gäller dricksvatten och avlopp.

I hela Sverige finns det närmare en miljon enskilda avlopp i Sverige. De blir snabbt fler då fler vill bo utanför tätorter.

Jag tror att vi behöver någon typ av kontroll för att den här utvecklingen ska gå bra. Helt enkelt att säkerställa att enskilt avlopp är ett bra alternativ till kommunalt VA. Vi tror på en form av bilprovning för enskilda avlopp. Vart femte eller vart sjunde år görs en kontroll för att se att avloppen fungerar, sa Hampe Mobärg, huvudman för VA-Fakta.

Kontrollen borde gå att organisera utan för mycket byråkrati. De som slamsuger skulle till exempel kunna utföra kontrollerna, avslutade Hampe Mobärg.