Frågan som gick under jorden – medborgarundersökning 2018

Våren 2018 har VA-Fakta tittat närmare på den svenska befolkningens syn på VA-frågor. Hur viktig är VA-infrastrukturen, hur ofta upplever medborgarna problem med VA-näten och hur många vet egentligen hur mycket de betalar i VA-taxa? Dessa är några av de frågor som 1001 respondenter ger svar på i årets VA-rapport Frågan som gick under jorden.

Ladda ner i fulltext