Intervjustudie kommunföreträdare

En kvalitativ intervjustudie genomfördes av United Minds under hösten 2012 och våren 2013 med kommun-styrelseordförande (KSO) och VA-chefer i sammanlagt 30 kommuner. Studien visar bl.a. att de som arbetar med våra VA-system dagligen, VA-cheferna, har god kunskap om problemen och tycker att frågan är viktig. Hos politikerna varierar det dock: medan en del kommunstyrelseordförande (KSO) väl känner till problemen, har andra sämre kunskap om hur eftersatt underhållet är.

Ladda ner i fulltext