IPCC-rapporten sätter ny press på VA-finansieringen

Sverige behöver göra mer för att anpassa sig till klimatförändringarna. Högre krav ställs på kommunerna att säkerställa att vatten- och avloppssystem får undan vattenmassorna. Men frågan om vem som ska finansiera anpassningen hänger i luften.


Vi kommer att behöva göra mycket mer. Det kommer innebära kostnader för samhället på flera nivåer. Det här ska självklart inte lösas ensamt av kommunerna. Lika lite som att staten ska betala allt, säger klimatminister Annika Strandhäll till Dagens Industri.

Bakgrunden till uttalandet är IPCC:s nya rapport ”Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability”. Den visar att extremväder blir både vanligare och mer intensiva.

För finansiering nämner Annika Strandhäll de extra 500 miljoner kronor som stöd för klimatanpassning som regeringen föreslagit i sin budget. Hon nämner också det besked regeringen lämnat om tydligare krav på kommuner att säkerställa att vatten- och avloppssystemen klarar de ökande skyfallen.

Här i Sverige är fokus på att få undan vatten så det inte skadar människor, hus, städer och infrastruktur.