Kommunundersökning 2016

VA-Faktas kommunundersökning undersöker VA-chefers syn på statusen i den egna kommunens VA-nät, förutsättningar att klara framtida utmaningar och önskade åtgärder från politiskt håll. Undersökningen genomfördes maj-juni 2016 av United Minds på uppdrag av VA-Fakta.

Ladda ner i fulltext