Faktablad

Faktablad

Faktabladet innehåller utdrag ur VA-Faktas rapport: ”Vi lagar när det går sönder”: Riskerna med ett otillräckligt underhåll av de svenska VA-systemen samt statistik från den allmänhetsundersökning som genomfördes av United Minds i april 2013.

Ladda ner i fulltext