Allmänhetsundersökning

Allmänhetsundersökning

En kvantitativ undersökning bland 2179 svenskar genomfördes i april 2013 av United Minds. Undersökningen ger en bild av allmänhetens kunskap och attityder i förhållande till angelägenheten att restaurera vatten- och avloppssystemen i Sverige. 

Ladda ner i fulltext