Rapport: En läcka i taget – vem ser helheten?

Under 2022 rapporterade svensk media om minst 458 olika vattenläckor på ledningar som de kommunala VA-organisationerna ansvarar för. Det totala antalet läckor är fler, men det är inte alla läckor som blir uppmärksammade i media. De läckor som uppmärksammas av media är främst de läckor som påverkar allmänheten och offentliga samt privata verksamheter mest. I rapporten En läcka i taget – vem ser helheten? går VA-Fakta igenom de vattenläckor som media rapporterat om under 2022, och gör ett antal nedslag i statistiken.

De kommuner som sticker ut med flest medierapporterade läckor är Skellefteå (19), Jönköping (18), Umeå och Nyköping (båda 14 stycken). Bland regionerna har Västra Götaland flest rapporterade läckor, 77 stycken.

Läckor i VA-näten innebär inte bara att färskvatten eller avloppsvatten hamnar på fel ställen, utan kan också innebära stora konsekvenser för VA-systemets brukare: privatpersoner, företag, vårdinrättningar och andra aktörer som är beroende av att vatten- och avloppshanteringen fungerar som den ska. 

Vår uppfattning är att vattenförsörjningen och avloppshanteringen blir både mer tillförlitlig och i längden billigare om VA-systemen underhålls i tid i stället för att lagas efter hand som läckor och andra driftsstörningar inträffar. Vi vill med denna rapport som utgångspunkt uppmana offentliga aktörer, som kommuner, riksdag, departement och myndigheter, att uppvärdera VA-frågan så vi kan undvika att hamna i en situation där vatten- och avloppshanteringen inte längre går att lita på. 


Ladda hem rapporten här.