Rapport rankar kommuners klimatanpassning

IVL Miljöinstitutets rapport visar att sex av tio kommuner inte ens har avsatt resurser för klimatanpassningsarbetet. Staten skjuter till en halv miljard, men det verkliga behovet är 23 miljarder.  

– Det finns uppenbara brister i svenska vatten- och avloppssystemen. Vi tror att 500 miljoner som stödpeng är en för lam statlig åtgärd för att adressera klimatförändringarnas risker. Svenskt Vatten uppskattar att de generella renoveringsbehoven ligger på runt 23 miljarder kronor per år, säger Jonny Hellman, VD på VVS-Fabrikanternas råd.

På första plats rankas Lomma medan Grums, Nordmaling och Åsele hamnar i botten av de 180 kommuner som svarat på enkäten.

Läs rapporten Klimatanpassning 2021 – Så långt har Sveriges kommuner kommit