Uppdaterad folder: Rent dricksvatten ska vara en självklarhet

Läs mer om dagens och framtidens utmaningar  för en långsiktigt hållbar dricksvattenförsörjning i hela landet, samt vilka åtgärder vi på VA-fakta anser bör komma till på nationell nivå för att skapa förutsättningar för Sveriges alla kommuner att möta dessa utmaningar.

 Ladda ner i fulltext