VA-priserna upp 4,8 procent – stora skillnader mellan kommunerna

Priserna skiljer sig stort mellan kommunerna. I årets undersökning höjer 42 kommuner sin taxa för vatten och avlopp med 10 procent eller mer medan 62 kommuner har oförändrad taxa. 9 kommuner sänker sin VA-taxa. Priserna för vatten och avlopp ökar betydligt mer än KPI. 

Dåligt dricksvatten och höga VA-kostnader påverkar var människor bosätter sig och var företag vill verka. Dåligt vatten gör en kommun oattraktiv – färre flyttar in och fler flyttar ut. Rent vatten och fungerande avlopp är dessutom vitalt för fungerande skolor och sjukhus.

Förvaltningen av kommunala VA-anläggningar måste effektiveras och samordnas i större regioner för att klara av att underhålla och utveckla ett långsiktigt och hållbart VA-system i hela landet. Det skulle öka rättvisan och stärka attraktionskraften i många kommuner.

Läs Nils Holgersson-rapporten 2021